Den første dagen er den farligste

Den årlige rapporten fra Redd Barna om global helse for mødre og spedbarn er trist lesning. Hvert år dør nesten 300 000 mødre i forbindelse med fødsel. Tre millioner nyfødte dør av årsaker som er enkle og billige å forebygge. Prosjektene Kavlifondet støtter, er i tråd med rapportens anbefalinger.  

Bedre helse for mor og barn i Etiopia

Hvert år dør nesten 300 000 kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel. Over 99 prosent av disse dødsfallene skjer i verdens fattige land. Adgang til grunnleggende fødselshjelp kan redusere dødeligheten med 80 prosent, mener Maternity Worldwide. Maternity Worldwide legger til grunn at det må arbeides fra flere fronter for å oppnå bedre helse for