MedHum 2014 for barn og mødre

MedHum 2014 støtter Leger Uten Grensers arbeid for barn og mødre i Sierra Leone. Kavlifondet støtter den viktige aksjonen.