Effektiv hjelp til mor og barn i Niger

– Vi har utdannet én frivillig kvinne og én mann i hver landsby. De har lært at solen aldri må stå opp to ganger over en kvinne i fødsel. Kvinnen må til sykehus før så skjer. Eselkjerre til nærmeste helseklinikk er en mulighet, men med mobiltelefon kan også ambulansen tilkalles. Siden mai 2008, fire måneder

Health and Development International

Health and Development International er en stiftelse som tidligere har bidratt til å bekjempe guineaorm og elefantsyke, og som nå jobber med et prosjekt i Niger der målet er å forhindre dødsfall blant kvinner som føder.