Effektiv hjelp til mor og barn i Niger

– Vi har utdannet én frivillig kvinne og én mann i hver landsby. De har lært at solen aldri må stå opp to ganger over en kvinne i fødsel. Kvinnen må til sykehus før så skjer. Eselkjerre til nærmeste helseklinikk er en mulighet, men med mobiltelefon kan også ambulansen tilkalles. Siden mai 2008, fire måneder