Kavlifondet støtter fremveksten av morgendagens stjerner

«Å få spille i symfoniorkester er ikke hverdagskost for ungdom. Med støtten fra Kavlifondet er det mulig å virkeliggjøre drømmen for mange musikere om å spille i det store formatet,» sier Anne Hilde Hals, daglig leder i Orkester Norden.

Kavlifondet blir viktig partner for demenstilbudet Grønn Omsorg

Kavlifondet og Kirkens Bymisjon i Oslo inngår et treårig samarbeid om prosjektet Grønn Omsorg i Storbyen, et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase av sykdommen. Samarbeidet sikrer drift av dagtilbudet Grønn Omsorg i Storbyen og vil bety generell kompetanseutvikling av dagtilbud for personer med demens. – Vi er strålende fornøyde med

Kavlifondet støtter Norsk Folkehjelps jordbruksprosjekt i Sør-Sudan

Kavlifondet har et økende humanitært engasjement utenfor Norges grenser, og bistand til utdanning er en viktig del av dette. Samarbeidsavtalen mellom  Kavlifondet og Norsk Folkehjelp ble inngått i februar 2013 og gjelder 2013, med intensjon om forlengelse. –  Vi takker Kavlifondet  for satsingen, og ser fram til samarbeidet, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp (til