Tar med seg jordbrukskunnskap hjem

Dette er bakgrunnen for samarbeidet mellom Kavlifondet og Norsk Folkehjelp, et opplæringssenter for småbønder i Sør-Sudan som ble igangsatt i februar i år.  Prosjektet innebærer at 460 småbønder i løpet av 2013 får opplæring i jordbruk. Etter endt kursperiode skal elevene selv bli lærere, og vende hjem til sine landsbyer og videreformidle kunnskapen om nye

Kavlifondet støtter Norsk Folkehjelps jordbruksprosjekt i Sør-Sudan

Kavlifondet har et økende humanitært engasjement utenfor Norges grenser, og bistand til utdanning er en viktig del av dette. Samarbeidsavtalen mellom  Kavlifondet og Norsk Folkehjelp ble inngått i februar 2013 og gjelder 2013, med intensjon om forlengelse. –  Vi takker Kavlifondet  for satsingen, og ser fram til samarbeidet, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp (til