Tar med seg jordbrukskunnskap hjem

Dette er bakgrunnen for samarbeidet mellom Kavlifondet og Norsk Folkehjelp, et opplæringssenter for småbønder i Sør-Sudan som ble igangsatt i februar i år.  Prosjektet innebærer at 460 småbønder i løpet av 2013 får opplæring i jordbruk. Etter endt kursperiode skal elevene selv bli lærere, og vende hjem til sine landsbyer og videreformidle kunnskapen om nye