Skoleeventyr i Vest Afrika: Tilbake til fremtiden – på ni måneder

Speed School er en gratis intensivutdanning for barn mellom åtte og tolv år, som av ulike årsaker har gått glipp av skolegang i Burkina Faso, Mali og Niger. Målet med Speed School er å hjelpe barna tilbake til skolebenken, slik at de etter ett års utdanning kan overføres til en formell grunnskole i nærheten av

Bokprosjekt om kritisk journalistikk

Kavlifondet støtter utgivelsen av et lærebokprosjekt i undersøkende journalistikk som skal utgis av Gyldendal Akademisk med Guri Hjeltnes og Morten Møller Warmedal som redaktører. Støtten skal benyttes til å honorere eksterne bidragsytere til boken.

Kavli-ansatte nominerte prosjekter

Kavlifondet har bevilget midler til fire nye prosjekter i Kavli-landene Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Støtten er bevilget av Kavlifondets styre etter at de ansatte i Kavli fikk anledning til å nominere prosjekter i sitt eget land.