Musikk som minnebok

Risør kammermusikkfest startet i 2012 et samarbeid med Kavlifondet som gir eldre og personer med demens muligheten til å hente frem gamle minner gjennom bruk av musikk. Dette gir gylne øyeblikk av glede og samhørighet.