CapaCare – bedre helsetilbud i Sierra Leone

  Et problem i mange afrikanske land er at  det forsvinner egetutdannet helsepersonell ut av landet til bedre betalte jobber i for eksempel Asia. Å holde på fagfolkene er en utfordring for et lite og fattig land med begrensede midler til utdanning. I 2010 var det kun registrert 10 kirurger i Sierra Leone. I 2011

MedHum 2014 for barn og mødre

MedHum 2014 støtter Leger Uten Grensers arbeid for barn og mødre i Sierra Leone. Kavlifondet støtter den viktige aksjonen.

Mål: Redde mødres liv der det ikke finnes leger

Kavlifondet støtter et opplæringstiltak hvor helsepersonell fra fattige land, såkalte ”non-doctors” gis opplæring til å utføre operasjoner og behandle landsbykvinner under graviditet og fødsel. 

Medical students helps mothers and children in Sierra Leone

«To contribute to a world where a safe birth and upbringing for granted». This is the vision of Medical Students’ humanitarian action (MedHum) in 2014, where they will raise funds to support the work Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) does for mothers and children in the Bo District in Sierra Leone.   In 2014

Music Education in Sierra Leone

The best band in the southern part of Sierra Leone can be found at Kakua Music Academy in the provincial capital Bo. The Norwegian music teacher Catharina Drivdal is the driving force behind the music academy and its excellent Kakua school band. Drivdal is educated both nurse and music teacher. She has previously worked as

Medisinstudentene hjelper mor og barn i Sierra Leone

«Å bidra til en verden hvor en trygg fødsel og oppvekst er en selvfølge». Det er visjonen til Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) 2014, hvor de innsamlede midlene skal gå til arbeidet Leger Uten Grenser gjør for mødre og barn i Bo-distriktet i Sierra Leone.  

Kirurg, men ikke lege

Brynjulf Ystgaard og Håkon Bolkan (bildet), begge kirurger ved St.Olavs Hospital i Trondheim, er initiativtakerne bak CapaCare. De hadde da begge erfaring med nødhjelpsarbeid fra Røde Kors og Leger Uten Grenser. Ystgaard og Bolkan innledet et samarbeid med danske Masangas Venner, som drev Masanga sykehus i regnskogen i innlandet i Sierra Leone. Dette var et

Musikkutdanning i Sierra Leone

Det beste bandet i sørlige Sierra Leone finner du på Kakua Music Academy i provinshovedstaden Bo. Norske Catharina Drivdal er primus motor for både band og musikkskole.