Livsgledekonferansen 2013

Hvert år samles Livsglede-entusiaster for å dele erfaringer, bygge nettverk og hente inspirasjon til arbeidet med å bringe livsglede inn i norske sykehjem.