Kavlis forskningssenter for aldring og demens

”Kavlifondet har vært en helt nødvendig aktør for å utvikle Kavlisenteret til hva det er i dag.”
Anette Hylen Ranhoff, leder for Kavlis forskningssenter for aldring og demens