Støtter Festspillene i Bergen

En økonomisk redningsaksjon ble starten på et godt og langvarig samarbeid mellom Kavlifondet og Festspillene i Bergen. I 2011 mottok Festspillene blant annet støtte til festivalens gratis uteprogram som setter sitt preg på sentrum gjennom hele festspillperioden.