Garantert livsglad

Stiftelsen Livsglede for Eldre har som mål gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Kavlifondet forlenger sitt samarbeid med stiftelsen, som tilbyr sykehjem å bli sertifisert som Livsgledesykehjem.Nå vil Regjeringen bidra til at sykehjem i hele Norge kan bli Livsgledesykehjem.