Stort engasjement for demenssaken

Da Kavlifondet høsten 2013 inviterte organisasjoner og ildsjeler til å søke om midler til sitt demensprosjekt, var interessen stor. Nå er listen over prosjektene som slapp gjennom nåløyet klar.