Nytt liv vekk fra gaten

LittleBigHelp vil utvide arbeidet sitt ytterligere for å kunne hjelpe enda flere utsatte jenter og kvinner. I India er det ofte jentene og kvinnene som har den tøffeste hverdagen. Mange jenter i India opplever misbruk fra meget ung alder, og noen blir tvunget inn i tidlig ekteskap, barnearbeid og menneskehandel. Deres frihet og rett til

Startet førskolelærerutdanning i Malawi

Ikke bare har Marit Svahn stått bak etableringen av Malawis første førskolelærerutdanning. Hun har også opprettet syv barnhager, familierådgivning, ungdomsrådgiving og spareprosjekt for foreldreløse barn.

Samarbeidsprosjektet med Norsk Folkehjelp fortsetter

  Målet ved prosjektet er å sikre at lokale småbønder i Sør-Sudan får ressursene og kompetansen de trenger. Slik kan de produsere mat til seg selv og lokalsamfunnet. I forbindelse med prosjektet har fire jordbruksgrupper blitt etablert. Dette fører til økt matsikkerhet, slik at lokalbefolkningen er bedre rustet mot matkriser, som gjentatte ganger oppstår i

Godkjenner førskolelærerutdanning i Malawi

Med støtte fra Kavlifondet har den norske ildsjelen Marit Svahn åpnet barnehager og etablert førskolelærerutdanning i Malawi. Nå har skolen fått offentlig godkjenning.

En mulighet som endrer alt

Benin er et av de aller fattigste landene i Afrika. Nesten halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og for mange er det en daglig kamp å skaffe nok mat til familien. Den desperate situasjonen tvinger mange barn ut i arbeid for å tjene til livets opphold, noe som gjør det umulig for dem å gå