KULTUR. Kavlifondet støtter kultur for å bidra til samhold, inkludering og integrering. Derfor støtter vi kulturopplevelser for barn og unge fra lavinntektsfamilier, eldre, og mennesker med funksjonshemming eller sykdom. Vi bidrar også til å fremme unge, musikalske talenter.

FORSKNING. Kavlifondet støtter forskning som kan gi håp for mennesker med alvorlig sykdom, som demens, kreft og ME. Vi har et eget forskningsprogram for barn og unges psykiske helse.

HUMANITÆRT ARBEID. Kavlifondet støtter prosjekter som hjelper mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn. Prosjektene, i Norge og en rekke andre land, fremmer inkludering og bekjemper ulikhet.