Africa Startup

Kavlifondet samarbeider med Africa Startup og støtter MyFarm Entreprenørskole i Gambia. MyFarm gir gambisk ungdom praktisk opplæring i dyrking, fremstilling og salg av etterspurte produkter som såpe og honning.