Capa Care, Sierra Leone

Kavlifondet har de siste årene bistått den ideelle organisasjonen Capa Care i et arbeid for å øke tilgangen til kirurgiske tjenester i Sierra Leone.