Årsrapporter

Varje år sammanställer Kavlifonden en årsrapport som beskriver hur stiftelsens medel har förvaltats och vilka projekt vi har bidragit till det aktuella året.