Årsrapporter

Varje år sammanställer Kavlifonden en årsrapport som beskriver hur fondens medel har förvaltats och vilka projekt stiftelsen har bidragit till det aktuella året.