Om Kavlifonden

Varje gång du köper något gott från Kavli eller Planti, gör du samtidigt en god gärning!

Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Planti och flera andra kända och kära varumärken till välgörande ändamål.

Största delen av Kavlifondens medel delas ut till välgörande ändamål i de fyra länder där Kavlikoncernen har verksamhet; Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Resten av pengarna går till internationella biståndsprojekt.

Målet med Kavlifondens utdelningar är att skapa positiva ringar på vattnet i folks liv, både för enskilda människor, i lokalsamhället och globalt.

Så här jobbar vi

Kavlifonden hittar projekten vi stödjer enbart genom uppsökande verksamhet. Administrationen i Kavlifonden identifierar projekt innanför våra tre kärnområden. Om projektet uppfyller kriterierna för att få stöd, blir de inbjudna till att skicka en ansökan. Undantaget är vårt forskningsprogram för barn och ungas psykiska hälsa. Där utlyser vi medlen. Det är styrelsen i Kavlifonden som beslutar vilka projekt som ska få stöd.

Vi tar inte emot och behandlar inga öppna ansökningar eller förfrågningar som skickas till oss oombett.

Här hittar du Kavlifondens bolagsordning

De över 800 anställda i Kavlikoncernens fyra länder engagerar sig också i utdelningarna. Varje år nominerar de lokala projekt i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Under 2020 är de anställda med och delar ut tio miljoner NOK genom sina nomineringsprocesser.

Under 2020 delade Kavlifonden ut 94 miljoner norska kronor. Det är tack vare dig som väljer produkter från Kavli, Planti och många andra varumärken som Kavli tillhandahåller i butiken!

Läs mer: Kavlifondens årsrapporter

 

  • Integritetspolicy

    Denna integritetspolicy beskriver Kavlifondens hantering av personuppgifter som samlas in för att utöva våra uppgifter gentemot våra samarbetspartners, allmänheten och andra vi jobbar med.

    Klicka för att läsa mer