Om Kavlifonden

Varje gång du köper något gott från Kavli, gör du samtidigt en god gärning!

Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Johnny’s, Druvan, Hultgrens och flera andra kända och kära varumärken till välgörande ändamål.

Läs mer hos Kavli Sverige: Vi gör världen mjukare

Största delen av Kavlifondens medel delas ut till välgörande ändamål i de fyra länder där Kavlikoncernen har verksamhet; Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Resten av pengarna går till internationella biståndsprojekt.

Målet med Kavlifondens utdelningar är att skapa positiva ringar på vattnet i folks liv, både för enskilda människor, i lokalsamhället och globalt.

Så delar Kavlifonden ut medlen

Kavlifonden delar ut överskottet från Kavlikoncernen på tre olika sätt:

1) Uppsökande verksamhet

Kavlifonden hittar de flesta projekt vi stödjer genom uppsökande verksamhet. Administrationen i Kavlifonden identifierar projekt inom våra prioriterade områden. Under perioden 2021–2030 prioriterar vi projekt som främjar god psykisk hälsa hos barn och unga. Vi stödjer även projekt som bidrar till bra lösningar för klimat och miljö, framför allt inom hållbar konsumtion och produktion. Undantaget är Kavlifondens program för hälsoforskning. Där utlyser man medlen. Det är alltid Kavlifondens styrelse som beslutar vilka projekt som ska få stöd.

2) Kavlifondens program för hälsoforskning

Under åren 2017–2025 ska Kavlifonden dela ut totalt 215 miljoner norska kronor till forskning inom barns och ungas psykiska hälsa. Medlen delas ut genom en egen utlysningsprocess som Kavlifonden genomför i samarbete med Stiftelsen Dam.

3) Medarbetargåvan

En gång per år är de mer än 900 medarbetarna i Kavlikoncernen med och bestämmer vilka som ska få stöd genom en process som kallas «medarbetargåvan». Då kan alla medarbetare nominera lokala projekt i Norge, Sverige, och Storbritannien. 2022 delade Kavlis medarbetare ut 10 miljoner norska kronor genom medarbetargåvan.

Totalt under 2022 delade Kavlifonden ut 85 miljoner kronor. Det är tack vare dig som väljer produkter från Kavli och många andra varumärken som Kavli tillhandahåller i butiken!

Dela med glädje!

Läs mer: Kavlifondens årsrapporter

Här hittar du Kavlifondens bolagsordning

Så fördelas medlen

Kavlifondens tilldelningsstrategi prioriterar följande områden:
• Barns och ungas psykiska hälsa, med tonvikt på förebyggande åtgärder, livsfärdigheter och utbildning.
• Klimat och miljö, med tonvikt på hållbar konsumtion och produktion.

FN:s GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Kavlifonden vill bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppnås, och har valt ut följande fyra mål som viktigaste ledstjärnor:

 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Mål 4: God utbildning
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

GEOGRAFISK FÖRDELNING
I dag delas omkring 70 procent av Kavlifondens medel ut till goda ändamål i de tre länderna där Kavlikoncernen har verksamhet:
Norge, Sverige och Storbritannien.

Resterande medel, 30 procent, går till internationella utvecklingsprojekt i länder med utbredd fattigdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om Kavlifonden

 • Vår historia

  Kavlifondens historia startar år 1872.

  Läs mer
 • Administration och styrelse

  Kavlifonden drivs dagligen av en liten administration, och har en styrelse med en ordförande och tre styrelseledamöter.

  Läs mer
 • Profilmaterial

  Här kan du ladda ner Kavlifondens logga för användning i tryck och digitala kanaler.

  Läs mer
 • Årsrapporter

  Varje år sammanställer Kavlifonden en årsrapport som beskriver hur stiftelsens medel har förvaltats och vilka projekt vi har bidragit till det aktuella året.

  Läs mer
 • Bildgalleri

  Läs mer
 • Integritetspolicy

  Denna integritetspolicy beskriver Kavlifondens hantering av personuppgifter som samlas in för att utöva våra uppgifter gentemot våra samarbetspartners, allmänheten och andra vi jobbar med.

  Läs mer