Om Kavlifonden

Varje gång du köper något gott från Kavli eller Planti, gör du samtidigt en god gärning!

Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Planti och flera andra kända och kära varumärken till välgörande ändamål.

Största delen av Kavlifondens medel delas ut till välgörande ändamål i de fyra länder där Kavlikoncernen har verksamhet; Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Resten av pengarna går till internationella biståndsprojekt.

Målet med Kavlifondens utdelningar är att skapa positiva ringar på vattnet i folks liv, både för enskilda människor, i lokalsamhället och globalt.

Så här delar vi ut stöd

Under perioden 2017-2023 delar Kavlifonden ut totalt 135 miljoner norska kronor till forskning inom barn och ungas psykiska hälsa. Medlen fördelas genom en separat utlysningsprocess som drivs av Kavlifondens program för hälsoforskning i samarbete med Stiftelsen Dam.

I övrigt hittar Kavlifonden projekten vi stödjer genom uppsökande verksamhet. Administrationen i Kavlifonden identifierar projekt innanför våra prioriterade områden.

Under 2021-2023 har förebyggande åtgärder för psykisk hälsa hos barn och unga högsta prioritet. Vi stödjer även projekt som bidrar till bra lösningar för klimat och miljö, framför allt inom ansvarsfull konsumtion och produktion.

Om projektet uppfyller kriterierna för att få stöd, blir de inbjudna till att skicka en ansökan. Undantaget är vårt forskningsprogram för barn och ungas psykiska hälsa. Där utlyser vi medlen. Det är styrelsen i Kavlifonden som beslutar vilka projekt som ska få stöd.

Vi tar inte emot och behandlar inga öppna ansökningar eller förfrågningar som skickas till oss oombett.

Här hittar du Kavlifondens bolagsordning

En gång om året är de drygt 900 anställda i Kavlikoncernen med och bestämmer vilka projekt som ska få stöd, genom upplägget som kallas “Medarbetargåvan”. Då kan alla anställda nominera lokala projekt i Norge, Sverige, Finland och Storbritannien.

Under 2021 är de anställda i Sverige med och delar ut 2.5 miljoner kronor genom  Medarbetargåvan.

Totalt under 2021 delade Kavlifonden ut 97 miljoner kronor. Det är tack vare dig som väljer produkter från Kavli, Planti och många andra varumärken som Kavli tillhandahåller i butiken!

Dela med glädje!

Läs mer: Kavlifondens årsrapporter

 

 

  • Integritetspolicy

    Denna integritetspolicy beskriver Kavlifondens hantering av personuppgifter som samlas in för att utöva våra uppgifter gentemot våra samarbetspartners, allmänheten och andra vi jobbar med.

    Klicka för att läsa mer