Kavlifondens program för hälsoforskning

Mellan 2017-2025 kommer Kavlifondens program för hälsoforskning att dela ut 135 miljoner norska kronor för forskning inom psykisk hälsa för barn och ungdomar. Kavlifonden kommer att bidra till att minska bortkastad hälsoforskning. Programmet för hälsoforskning är särskilt utformat för att säkerställa att medlen går till användbar forskning av hög kvalitet som gynnar användarna.

Om programmet

Kavlifondens program för hälsoforskning är speciellt utformat för att undvika att stödja bortkastad forskning. Före varje tillkännagivande av finansiering identifieras relevanta kunskapsluckor i en omfattande process som involverar både yrkesverksamma och användare (patienter, anhöriga och vårdpersonal). Kunskapsluckorna används som grund i ansökningsprocessen till programmet.

Ansökan 2021

Ansökan 2020 (avslutad)
Ansökan 2019 (avslutad)
Ansökan 2018 (avslutad)
Ansökan 2017 (avslutad)


Administration

Programmet har utvecklats av Kavlifondens administration. De behandlar alla ansökningar innan de skickas för värdering till styrelsen och de ger stöd till ämneskommitteerna.


Jan-Ole Hesselberg | Ledare för programmet
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673


Ida Svege | Seniorrådgivare
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952


Ämneskommitté för strategi

Kavlifondens ämneskommitté för strategi söker efter kunskapshål i vetenskapliga databaser av hög kvalitet. De identifierade kunskapshålen formuleras sedan som forskningsfrågor.


Arild Bjørndal,
Ordförande
Bjørndal är chef för RBUP och professor II vid universitetet i Oslo. Han är tidigare styrelseordförande för The Campbell Collaboration.


Johan Siqveland, Medlem
Siqveland är seniorrådgivare vid Akershus universitetssjukhus. Han är psykolog och forskare och tidigare seniorrådgivare vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.


Karianne Thune Hammerstrøm,
Medlem
Hammerstrøm är seniorrådgivare på RBUP och tidigare chef för sektionen för välfärdstjänster vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Ämneskommitté för kvalitetsbedömning

Kavlifondens Ämneskommitté för kvalitetsbedömning utvärderar skissansökningarna och den vetenskapliga kvaliteten hos de utvidgade ansökningarna.


Katrina Witt
NHMRC Emerging Leader Fellow at Orygen and The University of Melbourne. Co-chair of a Special Interest Group for the International Association for Suicide Prevention (IASP). Senior Methods Editor for the Cochrane Collaboration.


Ole Jakob Storebø
Professor, Department of Psychology at the University of Southern Denmark. Editor at the Cochrane Collaboration and Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology


Patty Leiten
Assistant Professor and Director PhD Education at Research Institute for Child Development and Education, University of Amsterdam


Brandy Maynard

Biträdande professor vid School of Social Work at Saint Louis University och medlem av Campbell Collaboration’s Social Welfare Coordinating Group.


Robert Nix

Integrerad specialist på Diverse and Underserved Children, Families, and Communities och docent vid Human Development and Family Studies, University of Wisconsin-Madison.


Brukarpanel

Kavlifonden bjuder in brukarpaneler som innefattar patienter, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal, inom barn och ungdomars psykiska hälsa att delta i utdelningsprocessen. Användarna rangordnar de identifierade kunskapsluckorna i forskningsfrågorna via en undersökning, som frågor till möjliga forskningsprojekt. Detta fungerar som en rekommendation när Kavlifondens styrelse slutligen beslutar vilka frågor som ska prioriteras och tas med i den kommande utlysningen.

Mer om det här projektet