11. november 2021

Vilken forskning om barn och ungas psykiska hälsa ska vi stötta i 2022?

Är du patient, anhörig eller vårdpersonal inom psykisk hälsa hos barn och unga? Då kan du vara med och bestämma vilken forskning som ska få stöd från Kavlifondens hälsoforskningsprogram.

––

– Genom att delta är du, tillsammans med många andra brukare, med och bestämmer hur Kavlifondens forskningsmedel ska användas, säger Jan-Ole Hesselberg, programansvarig i Kavlifondens hälsoforskningsprogram.

Inspel i frågeformuläret

Både patienter, anhöriga och hälsopersonal bjuds in att komma med inspel om vilka kunskapsluckor inom barn och ungas psykiska hälsa som ska prioriteras när Kavlifonden ska dela ut nya forskningsmedel i 2022.

Här deltar du: Fyll i detta frågeformulär senast 25 november 2021:
Engelsk version
Norsk version

Formuläret listar 41 kunskapsluckor. Varje deltagare kan välja ut åtta kunskapsluckor för prioritering.

Viktigt med brukarmedverkan

Kunskapsluckorna har identifierats av ett eget råd av experter på barn och ungas psykiska hälsa. Nästa steg är att ta reda på vilka av dessa kunskapsluckor som ska prioriteras när forskningsmedlen for 2022 ska utlysas.

– Vi vill att forskningen ska uppfattas som relevant för samhället och att resultaten ska komma de olika användargrupperna till nytta. Därför hoppas vi att både patienter, anhöriga och vårdpersonal bidrar med sin kunskap och erfarenhet, och hjälper till att avgöra vilka kunskapsluckor Kavlifonden ska bidra till att täta, säger Hesselberg.

Delar ut 20 miljoner varje år

Inspelen kommer att ligga till grund för vilka kunskapsluckor som kommer att ingå i forskningsprogrammets kommande utlysning av forskningsmedlen for 2022. Utlysningen offentliggörs i december i år.

Kavlifondens program för hälsoforskning delar varje år ut 20 miljoner norska kronor till forskningsprojekt riktade mot barn och ungas psykiska hälsa.

Kavlifonden ska bidra till att minska bortkastad hälsoforskning, och till att säkerställa att forskningen har stort värde för patienter, anhöriga och samhället. Kavlifondens hälsoforskningsprogram är därför utformat för att ge ny kunskap om verkliga kunskapsluckor inom psykisk hälsa hos barn och unga.

– I det här programmet ger vi brukarna möjlighet till väldigt konkret användarmedverkan. Vi tror att detta ger oss bättre forskning och vi hoppas på stort stöd från de olika användargrupperna, säger Ida Svege, seniorrådgivare på hälsoforskningsprogrammet.

Hur du ger oss din input

  • Gå till undersökningen här:
    Engelsk version
    Norsk version
  • I formuläret ombeds du att prioritera ett antal/rangordna identifierade kunskapsluckor efter vilka du tycker är viktigast.
  • Du kommer också att få frågor om ålder, kön, utbildningsnivå, yrke och användargrupp (patient, anhörig eller vårdpersonal).
  • När du har besvarat enkäten är du, tillsammans med många andra användare, med och bestämmer hur Kavlifondens forskningsmedel ska användas.

Frågor? Ta kontakt!

Kontakta oss gärna om du har frågor om undersökningen eller om Kavlifondens program för hälsoforskning.

Jan-Ole Hesselberg | Programansvarig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgivare
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952

Foto: Shutterstock/illustrationsfoto