Frågor och svar om Kavlifonden

Här kan du få svar på vanliga frågor om oss.

Vad är Kavlifonden?

Kavlifonden är en norsk, ideell stiftelse som är ensamägare av Kavlikoncernen. Kavlifonden delar ut hela överskottet efter kostnader för drift och utveckling till välgörande ändamål. I norska sammanhang är Kavlifonden unik. Det är den enda livsmedelsgruppen som delar ut hela överskottet till välgörenhet. Ideell verksamhet är inte en del av verksamheten utan hela dess syfte.

Hur kan en koncern ägas av en stiftelse? Måste det inte finnas en ägare som är motiverad att göra vinst?

Kavlifonden är ett bevis på att just detta är möjligt. Motivationen till att tjäna pengar är att intäkterna används till förmån för andra. Detta har bevisats årligen sedan 1962, då ägandet överfördes till stiftelsen Kavlifonden.

Vem ägde koncernen innan den togs över av Kavlifonden?

Kavli grundades av Olav Kavli 1893. Då Olav Kavli dog 1958 tog sonen Knut Kavli över verksamheten. År 1962 startade Knut “O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond”, i linje med faderns önskan om att göra skillnad i människors liv och säkra ett långsiktigt och bestående ägarskap. Knut Kavli testamenterade hela koncernen till stiftelsen, som idag heter Kavlifonden. Läs mer om vår historia här.

Hur stor del av överskottet går till välgörenhet och hur går det till?

I Kavlikoncernen, där alla ekonomiska resultat skapas, arbetar och investerar vi i alla nödvändiga områden som gör det möjligt för oss att skapa ytterligare vinster till ägaren, som är Kavlifonden. Exempel på detta är rätt innovationer, bygga starka varumärken, kompetensutveckling i organisationen och förbättra våra produktionsanläggningar. Koncernens resultat har ökat varje år sedan Kavlifonden etablerades som ägare 1962.

Koncernens nettovinst överförs varje år som utdelning till Kavlifonden, som noggrant väljer ut och fördelar medlen till välgörande ändamål. År 2020 resulterade detta i 94 miljoner norska kronor till humanitärt arbete, forskning och kultur.

Vem bestämmer vem som ska få stöd av Kavlifonden?

Kavlifonden hittar projekten vi stödjer via uppsökande verksamhet. Administrationen i Kavlifonden identifierar projekt inom våra kärnområden. Om projektet uppfyller kriterierna för stöd, blir de inbjudna till att skicka en ansökan. Undantaget är vårt hälsoforskningsprogram för barn och ungas psykiska hälsa. Där har vi en öppen ansökan. Det är styrelsen i Kavlifonden som beslutar vilka projekt som ska få stöd.

Får de anställda i Kavlikoncernen vara med och bestämma vilka projekt som ska få stöd?

En andel, cirka 10 miljoner NOK, sätts varje år av till projekt nominerade av de anställda. Detta sker i alla de fyra “Kavliländerna” där koncernen har produktion; Norge, Sverige, Finland och Storbritannien.

Under 2021 delade Kavlis anställda ut 2 500 000 kronor till välgörenhet. Det innebär att varje medarbetare bidrog med 12 563 kronor till goda ändamål.

Kan organisationer eller individer ansöka om stöd själva?

Kavlifondens administration jobbar uppsökande och hittar aktuella projekt som ligger innanför ramarna för vår fördelningsstrategi. Undantaget är hälsoforskningsprogrammet för barn och ungas psykiska hälsa. Där har vi en öppen ansökningsprocess. Vi har tyvärr ingen kapacitet till att svara på öppna ansökningar som skickas till oss oombett.

Hur ser processen ut tills att ett projekt får stöd?

Efter inledande samtal och kontakt där administrationen samlar in grundmaterial om organisationen och de involverade, blir organisationen formellt inbjuden till att skicka in en ansökan. Styrelsen kommer eventuellt ta in externa experter för att utvärdera projektet, innan de fattar ett beslut. Stödet kan både bestå av ett engångsbelopp och/eller löpa över flera år.

Hur fördelas medlen, geografiskt och tematiskt?

Geografiskt: 70 procent delas ut till välgörande ändamål i länder där vi har produktion: Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. 30 procent går till länder i Afrika söder om Sahara och till några utvalda länder i Sydostasien samt Sydasien.

Tematiskt: 60 procent går till humanitärt arbete, särskilt inriktat mot att stödja missgynnade människor, utbildning, entreprenörskap och projekt inom psykisk hälsa för barn och unga. 30 procent går till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa samt forskning om allvarliga sjukdomar som cancer och ME. 10 procent går till kultur, särskilt riktat mot barn, unga och äldre.

Vilka projekt stödjer Kavlifonden nu?

Under 2021 delade Kavlifonden ut tillsammans 93,5 miljoner norska kronor. Läs om projekten i vår årsrapport

Hur mycket har Kavlifonden delat ut sedan starten?

Sedan 1962 har vi delat ut 875 miljoner norska kronor (1. Januari 2021). Bara under de senaste åtta åren har Kavlifonden delat ut totalt 675 miljoner norska kronor till välgörande ändamål.

Vilka produkter tillverkas av Kavlikoncernen?

I Norge och Sverige äger Kavlikoncernen Kavli, som bland annat producerar Kavli Mjukost på tub, Hamburgerdressing och Kavli Majonnäs. I Sverige äger vi också Planti som producerar krämiga och goda produkter som kommer helt från växtriket och fungerar på samma sätt som mejeriprodukter. Också i Finland och Storbritannien äger Kavlikoncernen flera stora populära varumärken. Du kan läsa mer på deras hemsidor, som du hittar länkar till här.