Om Kavlifondet

Kavlifondet - en annerledes eier

Kavlifondet eier Q-meieriene og Kavlibedrifter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Eierskapet utøves gjennom Kavli Holding AS.

Overskudd som ikke går til drift og utvikling, går til Kavlifondet som deler det ut til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.

Størstedelen av midlene vi deler ut går til prosjekter i de fire landene hvor våre selskaper har produksjon.Resten går til utviklingsprosjekter i utvalgte land sør for Sahara og Sørøst-Asia

Vi støtter et bredt utvalg prosjekter, med noen kjerneområder. I de fire landene hvor vi har produksjon prioriterer vi særlig barn og unges psykiske helse, inkluderingsarbeid og forebygging av utenforskap, tilgang til å utøve og oppleve kultur for flere, å fremme unge, musikalske talenter, og forskning innen helse. I utviklingsland støtter vi først og fremst utdanning for barn og unge, helse og entreprenørskap.

Målet er at støtten vi gir skal bidra til å skape ringvirkninger i både enkeltmenneskers liv, i deres lokalsamfunn og storsamfunn.

Les også: Kavlifondets vedtekter

Her kan du hente informasjonsbrosjyre om Kavlifondet (2017) (pdf)

 • Om Kavlikonsernet

  Kavlikonsernet er 100 prosent eid av Kavlifondet gjennom Kavli Holding AS. I 2016 omsatte Kavlikonsernet for tre milliarder kroner. Utbyttet til Kavlifondet ble på hele 150 millioner i 2016.

  Klikk for å lese mer
 • Bildegalleri

  Klikk for å lese mer
 • Vedtekter

  Kavlifondets vedtekter beskriver fondets allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

  Klikk for å lese mer
 • Vår historie

  Kavlifondets historie starter i 1872, samme år som kong Haakon VII ble født.

  Klikk for å lese mer
 • Administrasjonen og styret

  Kavlifondet er organisert i en liten administrasjon og et styre med styreleder og tre styremedlemmer.

  Klikk for å lese mer
 • Årsrapporter

  Hvert år lager Kavlifondet en årsberetning som forteller hvordan Kavlifondets midler et forvaltet og om hvilke prosjekter fondet har støttet i det aktuelle året.

  Klikk for å lese mer