Om Kavlifondet

Kavlifondet - en annerledes eier og giver.

Overskuddet i Kavli Holding AS som ikke brukes til å utvikle selskapet, blir gitt til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. Vi støtter prosjekter som har potensial til å vokse og på sikt bli selvfinansierte. Vi samarbeider tett med prosjektpartnerne våre og krever grundig og nøyaktig rapportering.

Vi er mer opptatt av at støtten skal være nyttig enn hvilket samlet beløp som bevilges. Målet vårt er at støtten vi gir skal skape ringvirkninger i lokalsamfunnet, i landet og i verden.

Her kan du hente informasjonsbrosjyren, 2017, om Kavlifondet (pdf) >

 • Om Kavlikonsernet

  Kavlikonsernet er 100 prosent eid av Kavlifondet gjennom Kavli Holding AS. I 2016 omsatte Kavlikonsernet for 3 milliarder kroner. Utbyttet til Kavlifondet ble på hele 150 millioner i 2016.

  Klikk for å lese mer
 • Bildegalleri

  Klikk for å lese mer
 • Vedtekter

  Kavlifondets vedtekter beskriver fondets allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

  Klikk for å lese mer
 • Vår historie

  Kavlifondets historie starter i 1872, samme år som kong Haakon VII ble født.

  Klikk for å lese mer
 • Styre og administrasjon

  Kavlifondets styre skal ha kompetanse innen Kavlikonsernets forretningsområder og erfaring fra kultur, forskning eller humanitært arbeid. Minst ett styremedlem skal ha kompetanse innen finans- eller investeringsvirksomhet.

  Klikk for å lese mer
 • Årsrapporter

  Hvert år lager Kavlifondet en årsberetning som forteller hvordan Kavlifondets midler et forvaltet og om hvilke prosjekter fondet har støttet i det aktuelle året.

  Klikk for å lese mer