Slik arbeider vi

Hver gang du kjøper noe godt fra Kavli eller Q-Meieriene, gjør du samtidig en god handling!

Stiftelsen Kavlifondet er eneeier eier i Kavlikonsernet, med Kavli og Q-Meieriene i Norge. Vi deler ut hele overskuddet til gode formål, og det har vi gjort helt siden 1962. Siden 2018 har vi delt ut rundt 100 millioner kroner hvert år. 

Mesteparten Kavlifondets midler deles ut til gode formål i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet; Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten av midlene går til  internasjonale bistandsprosjekter. 

Målet med Kavlifondets tildelinger er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.

Slik deler vi ut støtte

For øvrig finner Kavlifondet prosjektene vi støtter ved oppsøkende virksomhet. Administrasjonen i Kavlifondet identifiserer prosjekter innenfor våre prioriterte områder.

I 2021-2023 er forebyggende tiltak for psykisk helse hos barn og unge høyest prioritert. Vi støtter også prosjekter som bidrar til gode løsninger for klima og miljø, særlig innen ansvarlig forbruk og produksjon.

Unntaket er forskningsprogrammet vårt for barn og unges psykiske helse. Der utlyser vi midlene. I perioden 2017-2025 skal Kavlifondet etter planen dele ut 200 millioner kroner til forskning innen barn og unges psykiske helse. Midlene deles ut gjennom en egen utlysningsprosess som drives av Kavlifondets program for helseforskning i samarbeid med Stiftelsen Dam. 

Det er styret i Kavlifondet som beslutter hvilke prosjekter som skal få støtte. 

Vi har ikke anledning til å behandle åpne søknader og informasjon om prosjekter som sendes oss uoppfordret.

Her finner du Kavlifondets vedtekter

En gang i året er de over 800 ansatte i Kavlikonsernet med og bestemmer hvem som skal få støtte, gjennom ordningen kalt «ansattgavene». Da kan alle medarbeidere nominere lokale prosjekter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

I 2021 var Kavlis medarbeidere med på å dele ut 8,3 millioner kroner gjennom ansattgavene. 

Totalt delte Kavlifondet ut 93,5 millioner kroner i 2021. Det er takket være deg som velger produkter fra Kavli og Q-Meieriene på butikken.

Del med glede!

Les mer: Kavlifondets årsrapport for 2021 finner du her

 

Mer om Kavlifondet

 • Kavlifondets vedtekter

  Kavlifondets stiftelsesvedtekter beskriver stiftelsens allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

  Klikk for å lese mer
 • Vår historie

  Kavlifondets historie starter i 1872.

  Klikk for å lese mer
 • Administrasjon og styre

  Kavlifondet drives i det daglige av en liten administrasjon, og har et styre med én styreleder og fire styremedlemmer.

  Klikk for å lese mer
 • Årsrapporter

  Hvert år lager vi en årsrapport som forteller hvordan Kavlifondets midler er forvaltet og hvilke prosjekter stiftelsen har støttet i det aktuelle året.

  Klikk for å lese mer
 • Logo

  Her kan du laste ned Kavlifondets logo for bruk i trykk og digitale kanaler.

  Klikk for å lese mer
 • Personvernerklæring

  Denne personvernerklæringen gjør rede for Kavlifondets håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre samarbeidspartnere, publikum og andre vi jobber med.

  Klikk for å lese mer
 • NYHETSBREV

  Vil du få nyhetsbrev fra Kavlifondet?

  I nyhetsbrevene får du informasjon om tildelinger, artikler fra prosjektene vi støtter og aktuelle nyhetssaker fra Kavlifondet.

  Klikk for å lese mer