Om Kavlifondet

Hver gang du kjøper noe godt fra Kavli eller Q-Meieriene, gjør du samtidig en god handling!

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet og deler ut hele overskuddet til gode formål.

I over 50 år har vi støttet humanitært arbeid, forskning og kultur. Mesteparten av tildelingene går til prosjekter i de fire landene hvor selskapene våre har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Vi støtter også viktige prosjekter i utvalgte land i Afrika sør for Sahara og i Asia.

Målet med Kavlifondets tildelinger er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.

Slik jobber vi

Kavlifondet finner prosjektene vi støtter kun ved oppsøkende virksomhet. Administrasjonen i Kavlifondet identifiserer prosjekter innenfor våre tre kjerneområder. Hvis prosjektet oppfyller kriteriene for støtte, blir det invitert til å sende en søknad. Unntaket er forskningsprogrammet vårt for barn og unges psykiske helse. Der utlyser vi midlene. Det er styret i Kavlifondet som beslutter hvilke prosjekter som skal få støtte. 

Vi tar ikke imot og behandler ikke åpne søknader og forespørsler som sendes oss uoppfordret.

Her finner du Kavlifondets vedtekter

De over 800 ansatte i Kavlikonsernets fire land engasjerer seg også i tildelingene. Hvert år nominerer de lokale prosjekter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I 2020 er de ansatte med på å dele ut ti millioner kroner gjennom sine nominasjonsprosesser.

I 2019 delte Kavlifondet ut til sammen 117,7 millioner kroner. Det er takket være deg som velger produkter fra Kavli og Q-Meieriene på butikken!  

Les mer: Kavlifondets årsrapporter

 

VÅRE KJERNEOMRÅDER

 

 • Kavlifondet som eier

  800 ansatte i fire land skaper inntektene som Kavlifondet deler ut til gode formål.

  Klikk for å lese mer
 • Vedtekter

  Kavlifondets vedtekter beskriver fondets allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

  Klikk for å lese mer
 • Vår historie

  Kavlifondets historie starter i 1872.

  Klikk for å lese mer
 • Administrasjon og styre

  Kavlifondet drives i det daglige av en liten administrasjon, og har et styre med én styreleder og tre styremedlemmer.

  Klikk for å lese mer
 • Årsrapporter

  Hvert år lager Kavlifondet en årsrapport som forteller hvordan Kavlifondets midler er forvaltet og hvilke prosjekter fondet har støttet i det aktuelle året.

  Klikk for å lese mer
 • Profilmateriale

  Her kan man laste ned Kavlifondets logo for bruk i trykk og digitale kanaler.

  Klikk for å lese mer
 • Kavlifondet i media

  Her kan du lese hva media skriver om Kavlifondet og våre samarbeidspartnere.

  Klikk for å lese mer
 • PERSONVERNERKLÆRING

  Denne personvernerklæringen gjør rede for Kavlifondets håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre samarbeidspartnere, publikum og andre vi jobber med.

  Klikk for å lese mer
 • NYHETSBREV

  Vil du få nyhetsbrev fra Kavlifondet?

  I nyhetsbrevene får du informasjon om tildelinger, artikler fra prosjektene vi støtter og aktuelle nyhetssaker fra Kavlifondet.

  Klikk for å lese mer