Om Kavlifondet

Kavlifondet - en annerledes eier

Kavlifondet eier Q-meieriene og Kavlibedrifter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Eierskapet utøves gjennom Kavli Holding AS.

Overskudd som ikke går til drift og utvikling, går til Kavlifondet som deler det ut til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.

Størstedelen av midlene vi deler ut går til prosjekter i de fire landene hvor våre selskaper har produksjon. Resten går til utviklingsprosjekter i fattige land.

Vi støtter et bredt utvalg prosjekter, med enkelte kjerneområder som vi fokuserer ekstra på. I de fire landene hvor vi har produksjon prioriterer vi særlig barn og unges psykiske helse, inkluderingsarbeid og forebygging av utenforskap, tilgang til å utøve og oppleve kultur for flere, å fremme unge, musikalske talenter, samt forskning innen helse. I utviklingsland har vi særlig fokus på utdanning for barn og unge, helse og ulike former for entreprenørskap.

Felles for all støtte vi gir er et mål om å bidra til å skape ringvirkninger i både enkeltmenneskers liv, i deres lokalsamfunn og storsamfunn.

Les også: Kavlifondets vedtekter

Her kan du hente informasjonsbrosjyre om Kavlifondet (2017) (pdf)

 • Om Kavlikonsernet

  Kavlikonsernet er 100 prosent eid av Kavlifondet gjennom Kavli Holding AS. I 2016 omsatte Kavlikonsernet for 3 milliarder kroner. Utbyttet til Kavlifondet ble på hele 150 millioner i 2016.

  Klikk for å lese mer
 • Bildegalleri

  Klikk for å lese mer
 • Vedtekter

  Kavlifondets vedtekter beskriver fondets allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

  Klikk for å lese mer
 • Vår historie

  Kavlifondets historie starter i 1872, samme år som kong Haakon VII ble født.

  Klikk for å lese mer
 • Administrasjonen og styret

  Kavlifondet er organisert i en liten administrasjon og et styre med styreleder og tre styremedlemmer.

  Klikk for å lese mer
 • Årsrapporter

  Hvert år lager Kavlifondet en årsberetning som forteller hvordan Kavlifondets midler et forvaltet og om hvilke prosjekter fondet har støttet i det aktuelle året.

  Klikk for å lese mer