Om Kavlifondet

Hver gang du kjøper noe godt fra Kavli eller Q-Meieriene, gjør du samtidig en god handling!

Stiftelsen Kavlifondet er eneeier eier i Kavlikonsernet, med Kavli og Q-Meieriene i Norge. Vi deler ut hele overskuddet til gode formål, og det har vi gjort helt siden 1962. Nå deler vi ut rundt 100 millioner kroner hvert år. 

Mesteparten Kavlifondets midler deles ut til gode formål i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet; Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten av midlene går til  internasjonale bistandsprosjekter. 

Målet med Kavlifondets tildelinger er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.

Slik jobber vi

I perioden 2017-2025 skal Kavlifondet dele ut totalt 135 millioner kroner til forskning innen barn og unges psykiske helse. Midlene deles ut gjennom en egen utlysningsprosess drevet av Kavlifondets program for helseforskning. 

For øvrig finner Kavlifondet prosjektene vi støtter ved oppsøkende virksomhet. Administrasjonen i Kavlifondet identifiserer prosjekter innenfor våre tre kjerneområder. Hvis prosjektet oppfyller kriteriene for støtte, blir det invitert til å sende en søknad. Unntaket er forskningsprogrammet vårt for barn og unges psykiske helse. Der utlyser vi midlene. Det er styret i Kavlifondet som beslutter hvilke prosjekter som skal få støtte. 

Vi tar ikke imot og behandler ikke åpne søknader og forespørsler som sendes oss uoppfordret.

Her finner du Kavlifondets vedtekter

De over 800 ansatte i Kavlikonsernets fire land engasjerer seg også i tildelingene. Hvert år nominerer de lokale prosjekter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I 2020 var de ansatte med på å dele ut ti millioner kroner gjennom sine nominasjonsprosesser.

I 2020 delte Kavlifondet ut til sammen 94 millioner kroner. Det er takket være deg som velger produkter fra Kavli og Q-Meieriene på butikken.

Del med glede!

Les mer: Kavlifondets årsrapport for 2020 finner du her

 

Mer om Kavlifondet

 • Vedtekter

  Kavlifondets vedtekter beskriver fondets allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

  Klikk for å lese mer
 • Vår historie

  Kavlifondets historie starter i 1872.

  Klikk for å lese mer
 • Administrasjon og styre

  Kavlifondet drives i det daglige av en liten administrasjon, og har et styre med én styreleder og fire styremedlemmer.

  Klikk for å lese mer
 • Årsrapporter

  Hvert år lager Kavlifondet en årsrapport som forteller hvordan Kavlifondets midler er forvaltet og hvilke prosjekter stiftelsen har støttet i det aktuelle året.

  Klikk for å lese mer
 • Profilmateriale

  Her kan du laste ned Kavlifondets logo for bruk i trykk og digitale kanaler.

  Klikk for å lese mer
 • Personvernerklæring

  Denne personvernerklæringen gjør rede for Kavlifondets håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre samarbeidspartnere, publikum og andre vi jobber med.

  Klikk for å lese mer
 • NYHETSBREV

  Vil du få nyhetsbrev fra Kavlifondet?

  I nyhetsbrevene får du informasjon om tildelinger, artikler fra prosjektene vi støtter og aktuelle nyhetssaker fra Kavlifondet.

  Klikk for å lese mer