Om Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavlikonsernet. Alt overskudd som ikke investeres i drift og utvikling går til Kavlifondet, som deler ut midlene til gode formål.

Størstedelen av midlene vi deler ut går til prosjekter i de fire landene hvor våre selskaper har produksjon.Resten går til utviklingsprosjekter i utvalgte land sør for Sahara og Sørøst-Asia

Vi støtter et bredt utvalg prosjekter, med noen kjerneområder. I de fire landene hvor vi har produksjon prioriterer vi særlig barn og unges psykiske helse, inkluderingsarbeid og forebygging av utenforskap, tilgang til å utøve og oppleve kultur for flere, å fremme unge, musikalske talenter, og forskning innen helse. I utviklingsland støtter vi først og fremst utdanning for barn og unge, helse og entreprenørskap.

Målet er at støtten vi gir skal bidra til å skape ringvirkninger i både enkeltmenneskers liv, i deres lokalsamfunn og storsamfunn.

Les også: Kavlifondets vedtekter

Her kan du hente informasjonsbrosjyre om Kavlifondet (2017) (pdf)

 • En annerledes eier

  Kavlifondet er eneeier av Kavlikonsernet gjennom Kavli Holding AS. Alt overskudd som tas ut går til fondet, som igjen deler det ut til gode formål. I 2017 hadde Kavlikonsernet et driftsresultat på 300 millioner kroner og en omsetning på 3,3 milliarder kroner. 100 millioner kroner ble overført til Kavlifondet og gode formål.

  Klikk for å lese mer
 • Bildegalleri

  Klikk for å lese mer
 • Vedtekter

  Kavlifondets vedtekter beskriver fondets allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

  Klikk for å lese mer
 • Vår historie

  Kavlifondets historie starter i 1872, samme år som kong Haakon VII ble født.

  Klikk for å lese mer
 • Administrasjon og styret

  Kavlifondet er organisert i en liten administrasjon og et styre med styreleder og tre styremedlemmer.

  Klikk for å lese mer
 • Årsrapporter

  Hvert år lager Kavlifondet en årsberetning som forteller hvordan Kavlifondets midler et forvaltet og om hvilke prosjekter fondet har støttet i det aktuelle året.

  Klikk for å lese mer
 • Profilmateriale

  Her kan man laste ned Kavlifondets logo for bruk i trykk og digitale kanaler.

  Klikk for å lese mer
 • Kavlifondet i media

  Her kan du lese hva andre sier og skriver om Kavlifondet.

  Klikk for å lese mer
 • PERSONVERNERKLÆRING

  Denne personvernerklæringen gjør rede for Kavlifondets håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre samarbeidspartnere, publikum og andre vi jobber med.

  Klikk for å lese mer