Slik arbeider vi

Hver gang du kjøper noe godt fra Kavli eller Q-Meieriene, gjør du samtidig en god handling!

En annerledes eier

Stiftelsen Kavlifondet er eneeier eier i Kavlikonsernet, med Kavli og Q-Meieriene i Norge. Vi deler ut hele overskuddet til gode formål, og det har vi gjort helt siden 1962. Siden 2018 har vi delt ut rundt 100 millioner kroner hvert år. 

Mesteparten av Kavlifondets midler deles ut til gode formål i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet; Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten av midlene går til  internasjonale bistandsprosjekter. 

Målet med Kavlifondets tildelinger er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.

Slik deler vi ut støtte

Kavlifondet deler ut overskuddet fra Kavlikonsernet på fire forskjellige måter:

1. Oppsøkende virksomhet

Kavlifondet finner de fleste prosjektene vi støtter ved oppsøkende virksomhet. Administrasjonen i Kavlifondet identifiserer prosjekter innenfor våre prioriterte områder. Unntaket er Kavlifondets program for helseforskning.

I vår gjeldende tildelingsstrategi prioriterer vi prosjekter som fremmer god psykisk helse hos barn og unge.

Send oss gjerne tips om ditt prosjekt her!

Vi prioriterer også prosjekter som bidrar til gode løsninger for klima og miljø, særlig innen ansvarlig forbruk og produksjon.

Vi har ikke anledning til å behandle åpne søknader og informasjon om prosjekter som sendes oss uoppfordret.

Her finner du Kavlifondets vedtekter

2. Kavlifondets program for helseforskning 

I årene 2017-2025 skal Kavlifondet dele ut inntil 215 millioner kroner til forskning innen barn og unges psykiske helse. Midlene deles ut gjennom en egen utlysningsprosess som drives av Kavlifondet i samarbeid med Stiftelsen Dam. 

3. Ansattgavene

En gang i året er de over 900 ansatte i Kavlikonsernet med og bestemmer hvem som skal få støtte, gjennom ordningen kalt «ansattgavene». Da kan alle medarbeidere nominere lokale og nasjonale prosjekter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

I 2022 delte Kavlis medarbeidere ut 10 millioner kroner gjennom ansattgavene. 

4. Del med glede: Lokale hjertesaker

Siden 2020 har Kavliselskapene delt ut midler til lokale hjertesaker i de fire landene hvor konsernet har virksomhet. Forbrukerne inviteres til å nominere sine lokale hjertesaker. Kampanjene kalles «Del med glede», som er konsernets felles slagord. Der utlyses midlene. Det er alltid styret i Kavlifondet som beslutter hvilke prosjekter som skal få støtte.

Totalt delte Kavlifondet ut 81,5 millioner kroner i 2022. Det er takket være deg som velger produkter fra Kavli og Q-Meieriene på butikken.

Del med glede! 

Les mer: Kavlifondets årsrapport finner du her 

 

Slik fordeles midlene

Kavlifondets tildelingsstrategi prioriterer følgende områder:

Barn og unges psykiske helse, med vekt på forebyggende tiltak, livsmestring og utdanning.
Klima og miljø, med vekt på ansvarlig forbruk og produksjon.

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Kavlifondet vil bidra til at FNs bærekraftsmål oppnås, og har valgt ut følgende fire som de viktigste rettesnorene:

Mål 3: God helse og livskvalitet
Mål 4: God utdanning
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene

GEOGRAFISK FORDELING

I dag deles omkring 70 prosent av Kavlifondets midler ut til gode formål i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Resten av midlene, 30 prosent, går til internasjonale utviklingsprosjekter i land hvor fattigdom er utbredt.

Kilde: Kavlifondets årsrapport 2022

Mer om Kavlifondet

 • Åpenhetsloven

  Kavlifondet er en allmennyttig stiftelse som eier hele Kavlikonsernet gjennom sitt 100 prosent eierskap i morselskapet Kavli Holding AS.

  Klikk for å lese mer
 • Kavlifondets vedtekter

  Kavlifondets stiftelsesvedtekter beskriver stiftelsens allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

  Klikk for å lese mer
 • Vår historie

  Kavlifondets historie starter i 1872.

  Klikk for å lese mer
 • Administrasjon og styre

  Kavlifondet drives i det daglige av en liten administrasjon, og har et styre med én styreleder og fire styremedlemmer.

  Klikk for å lese mer
 • Årsrapporter

  Hvert år lager vi en årsrapport som forteller hvordan Kavlifondets midler er forvaltet og hvilke prosjekter stiftelsen har støttet i det aktuelle året.

  Klikk for å lese mer
 • Logo

  Her kan du laste ned Kavlifondets logo for bruk i trykk og digitale kanaler.

  Klikk for å lese mer
 • Personvernerklæring

  Denne personvernerklæringen gjør rede for Kavlifondets håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre samarbeidspartnere, publikum og andre vi jobber med.

  Klikk for å lese mer
 • NYHETSBREV

  Vil du få nyhetsbrev fra Kavlifondet?

  I nyhetsbrevene får du informasjon om tildelinger, artikler fra prosjektene vi støtter og aktuelle nyhetssaker fra Kavlifondet.

  Klikk for å lese mer