Om Kavlifondet

Hver gang du kjøper noe godt fra Kavli eller Q-Meieriene, gjør du samtidig en god handling!

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet. Alt overskudd som ikke går til drift og utvikling, gir vi videre til gode formål.

I over 50 år har vi støttet humanitært arbeid, forskning og kultur. Mesteparten av tildelingene går til prosjekter i de fire landene hvor selskapene våre har produksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Vi støtter også viktige prosjekter i Afrika sør for Sahara, og i Asia.

Målet vårt er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.

Slik jobber vi

Administrasjonen i Kavlifondet leter fram prosjekter innenfor våre tre kjerneområder. Hvis prosjektet oppfyller kriteriene for støtte, blir det invitert til å sende en søknad. Unntaket er forskningsprogrammet vårt for barn og unges psykiske helse. Der utlyser vi midlene.

De over 800 ansatte i Kavlikonsernets fire land engasjerer seg også i tildelingene. Hvert år nominerer de lokale prosjekter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I 2018 deler de ansatte ut ti millioner kroner gjennom sine nominasjonsprosesser.

I 2018 delte Kavlifondet ut til sammen 131 millioner kroner. Det er takket være deg som velger produkter fra Kavli og Q-Meieriene på butikken!  

Les også: Kavlifondets vedtekter

Her kan du hente informasjonsbrosjyre om Kavlifondet (2017) (pdf)

 

VÅRE KJERNEOMRÅDER

 

 • Kavlifondet som eier

  800 ansatte i fire land skaper inntektene som Kavlifondet deler ut til gode formål.

  Klikk for å lese mer
 • Vedtekter

  Kavlifondets vedtekter beskriver fondets allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

  Klikk for å lese mer
 • Vår historie

  Kavlifondets historie starter i 1872.

  Klikk for å lese mer
 • Administrasjon og styre

  Kavlifondet drives i det daglige av en liten administrasjon, og har et styre med én styreleder og tre styremedlemmer.

  Klikk for å lese mer
 • Årsrapporter

  Hvert år lager Kavlifondet en årsrapport som forteller hvordan Kavlifondets midler er forvaltet og hvilke prosjekter fondet har støttet i det aktuelle året.

  Klikk for å lese mer
 • Profilmateriale

  Her kan man laste ned Kavlifondets logo for bruk i trykk og digitale kanaler.

  Klikk for å lese mer
 • Kavlifondet i media

  Her kan du lese hva media skriver om Kavlifondet og våre samarbeidspartnere.

  Klikk for å lese mer
 • PERSONVERNERKLÆRING

  Denne personvernerklæringen gjør rede for Kavlifondets håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre samarbeidspartnere, publikum og andre vi jobber med.

  Klikk for å lese mer