Vi bruker overskuddet fra Kavli og
Q-Meieriene til å støtte humanitært
arbeid, forskning og kultur.

Du kjøper. Du gir.

Les mer om Kavlifondet

Ringvirkninger i hele verden

Kavlifondet bidrar til skolegang og helsehjelp, til forskning på alvorlig sykdom og til store kulturopplevelser.
Støtten fra Kavlifondet gir mennesker nye muligheter og skaper store ringvirkninger.

 • 82.2

  mill kr utdelt i 2017

 • 356

  mill kr utdelt siden 2011

 • 78

  aktive prosjekter i dag

 • 20

  land mottar støtte

60% TIL HUMANITÆRE PROSJEKTER

Helse- og utdanningsprosjekter knyttet til mennesker som lever i ekstrem fattigdom. 

30% TIL FORSKNINGSPROSJEKTER

Forskning som forebygger og bekjemper alvorlig sykdom og humanitær nød.

10% TIL KULTURPROSJEKTER

Støtte til unge musikktalenter, samt til prosjekter som gir sårbare grupper gode kulturopplevelser.

Du kjøper. Du gir.

Du kjøper. Du gir.

Kavlikonsernet er 100 prosent eid av Kavlifondet gjennom Kavli Holding AS. I 2016 omsatte Kavlikonsernet for tre milliarder kroner. Utbyttet til Kavlifondet ble på hele 150 millioner i 2016.

Når du kjøper et produkt fra Kavli, støtter du samtidig gode formål. Det er derfor du ser det lille merket med teksten: ”Du kjøper. Du gir” mange av Kavlikonsernets produkter.

Les mer

Historien om kavli i bilder

Kavli ble grunnlagt av Olav Kavli i 1893. I 1962 overførte sønnen Knut eierskapet til Kavlifondet,
som siden den gang har vært en langsiktig, ambisiøs eier og giver.