Åpenhetsloven

Kavlifondet er en allmennyttig stiftelse som eier hele Kavlikonsernet gjennom sitt 100 prosent eierskap i morselskapet Kavli Holding AS.

Kavlifondet og Kavli Holding AS er omfattet av loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kalt Åpenhetsloven, som trådte i kraft i 2022.

I henhold til åpenhetsloven skal Kavlifondet/Kavli Holding AS utføre aktsomhetsvurderinger og publisere en redegjørelse for disse på virksomhetens nettsider innen 30. juni hvert år.

Her kan du laste ned og lese redegjørelser fra Kavlifondet/Kavli Holding AS fra og med 2022:

Redegjørelse for 2022

Du kan også lese redegjørelsen her hos Kavli Holding AS.

For ytterligere spørsmål om Kavlikonsernet:

Se kontaktinfo hos Kavli Holding AS.

For ytterligere spørsmål om Kavlifondets virksomhet:

Kavlifondets årsrapporter

Kontaktperson:

Ingrid Paasche, daglig leder
Telefon: +47 90 75 57 70
E-post: ingrid.paasche @ kavlifondet.no