Årsrapporter

Hvert år lager Kavlifondet en årsrapport som forteller hvordan Kavlifondets midler er forvaltet og hvilke prosjekter fondet har støttet i det aktuelle året.