Årsrapporter

Hvert år lager vi en årsrapport som forteller hvordan Kavlifondets midler er forvaltet og hvilke prosjekter stiftelsen har støttet i det aktuelle året.