Årsrapporter

Hvert år lager Kavlifondet en årsberetning som forteller hvordan Kavlifondets midler et forvaltet og om hvilke prosjekter fondet har støttet i det aktuelle året.