Kavlifondets program for helseforskning

Kavlifondets program for helseforskning skal i 2017-2022 dele ut 135 millioner kroner til forskning innen psykisk helse for barn og unge. Kavlifondet vil bidra til å redusere bortkastet helseforskning. Helseforskningsprogrammet er spesialdesignet for å sikre at midlene går til nyttig forskning av høy kvalitet som kommer brukerne til gode.

Om programmet

Kavlifondets program for helseforskning er spesialdesignet for å unngå å støtte bortkastet forskning. I forkant av hver utlysning av midler blir aktuelle kunnskapshull identifisert i en omfattende prosess som involverer både fageksperter og brukere (pasienter, pårørende og helsepersonell). Kunnskapshullene blir lagt til grunn i utlysningen av midlene.

Invitasjon til å søke 2022 (frist 15. mars 2022)

Invitasjon til å søke 2021 (avsluttet)
Invitasjon til å søke 2020 (avsluttet)
Invitasjon til å søke 2019 (avsluttet)
Invitasjon til å søke 2018 (avsluttet)
Invitasjon til å søke 2017 (avsluttet)


Administrasjon

Programmet er utviklet av administrasjonen i Kavlifondet. De behandler alle søknader før de sendes til vurdering i styret, og de utøver støtte for fagutvalgene.


Jan-Ole Hesselberg | Programleder
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673


Ida Svege | Seniorrådgiver
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952


Fagutvalg for strategi

Kavlifondets fagutvalg for strategi søker etter kunnskapshull i vitenskapelige databaser av høy kvalitet. De identifiserte kunnskapshullene formuleres som forskningsspørsmål.


Arild Bjørndal,
 Leder
Bjørndal er direktør ved Center for Evidence and Implementation og professor ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere leder for RBUP Øst og Sør, og han har også vært styreleder i The Campbell Collaboration.


Johan Siqveland, Medlem
Siqveland er seniorrådgiver ved Akershus Universitetssykehus. Han er psykolog og forsker og tidligere seniorrådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.


Karianne Hammerstrøm Nilsen,
medlem
Hammerstrøm er fagansvarlig for kunnskapshåndtering/redaktør for Tiltakshåndboka ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) og tidligere leder for seksjon for velferdstjenester ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Fagutvalg for vurdering av kvalitet

Kavlifondets fagutvalg for vurdering av kvalitet vurderer skissesøknadene og de utvidede søknadenes vitenskapelige kvalitet.


Katrina Witt
NHMRC Emerging Leader Fellow at Orygen and The University of Melbourne. Co-chair of a Special Interest Group for the International Association for Suicide Prevention (IASP). Senior Methods Editor for the Cochrane Collaboration.


Ole Jakob Storebø
Professor, Department of Psychology at the University of Southern Denmark. Editor at the Cochrane Collaboration and Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology


Patty Leiten
Assistant Professor and Director PhD Education at Research Institute for Child Development and Education, University of Amsterdam


Brandy Maynard

Assisterende professor ved School of Social Work at Saint Louis University og medlem ved Campbell Collaboration’s Social Welfare Coordinating Group.


Robert Nix

Integrert spesialist ved Diverse and Underserved Children, Families, and Communities og førsteamanuensis ved Human Development and Family Studies, University of Wisconsin-Madison.


Brukerpanel

Kavlifondet invitererer brukergrupper , inkludert pasienter, pårørende og helsepersonell, innen barn og unges psykiske helse til å medvirke i tildelingsprosessen. Brukerne rangerer de identifiserte kunnskapshullene forskningsspørsmålene via en spørreundersøkelse, som problemstillingene til mulige forskningsprosjekter. Dette fungerer som en anbefaling når Kavlifondets styre endelig beslutter hvilke spørsmål som skal prioriteres og inkluderes i den kommende utlysningen.

Mer om dette prosjektet

 • Utlysning av forskningsmidler for 2018

  15. desember 2017

  For andre gang skal Kavlifondets program for helseforskning dele ut totalt 25 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler utvalgte kunnskapshull innen barn og ungdoms psykiske helse. Registrering og søknadsskjema åpner 3. januar 2018.

 • Ti kan søke om forskningsmidler

  08. desember 2017

  Det er nå valgt ut ti søkere som får muligheten til å sende inn en mer omfattende søknad på Kavlifondets forskningsmidler innen psykisk helse hos barn og unge.

 • Kronikk: Hvordan unngå bortkastet helseforskning?

  13. oktober 2017

  Hvis du har 25 millioner du ønsker å bruke på helseforskning, hvordan dele dem ut?

 • 31 skissesøknader innsendt

  13. oktober 2017

  Gjennom programmet for helseforskning vil Kavlifondet tildele totalt 25 millioner kroner til samarbeidsprosjekter som omhandler utvalgte kunnskapshull knyttet til psykisk helse hos barn og ungdom.

 • 2017 Call for Proposals

  28. juni 2017

  The Kavli Trust will be awarding a total of NOK 25 M to collaborative research projects addressing selected evidence gaps in child and adolescent mental health. Registration opens July 5th.

 • Funding for research into mental health

  23. mai 2017

  The Kavli Trust will be awarding a total of NOK 25 M to collaborative research projects addressing selected evidence gaps in children and adolescents mental health.