Kavlifondets program for helseforskning

Kavlifondet har gjennom sitt program for helseforskning forpliktet seg til å støtte forskning som forebygger og bekjemper alvorlig sykdom og som lindrer humanitær nød. I perioden 2017 til 2022 er programmet viet til å finansiere forskningsprosjekter som søker å besvare spesifikke kunnskapshull innen barn og unges psykiske helse.

Om programmet

Kavlifondet har i helseforskningsprogrammet forpliktet seg til å støtte forskning som forebygger og bekjemper alvorlig sykdom og å lindre humanitær nød. I 2017-2022 er programmet viet til å finansiere samarbeidsprosjekt mellom forskermiljø som ser på utvalgte tema innen barn og unges helse der det i dag er ufullstendige vitenskapelige data.

Invitasjon til å søke 2020
Invitasjon til å søke 2019 (avsluttet)
Invitasjon til å søke 2018 (avsluttet)
Invitasjon til å søke 2017 (avsluttet)


Administrasjon

Programmet er utviklet av administrasjonen i Kavlifondet. De behandler alle søknader før de sendes til vurdering, og de utøver støtte for fagutvalgene.

Jan-Ole Hesselberg | Programleder
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgiver
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952


Fagutvalg for strategi

Kavlifondets fagutvalg for strategi søker etter kunnskapshull i vitenskapelige databaser av høy kvalitet. De identifiserte kunnskapshullene formuleres som forskningsspørsmål.

Arild Bjørndal, Leder
Bjørndal er direktør ved RBUP og professor II ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere styreleder i The Campbell Collaboration.

Johan Siqveland, Medlem
Siqveland er seniorrådgiver ved Akershus Universitetssykehus. Han er psykolog og forsker og tidligere seniorrådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Karianne Thune Hammerstrøm, Medlem
Hammerstrøm er seniorrådgiver ved RBUP og tidligere leder for seksjon for velferdstjenester ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Fagutvalg for vurdering av kvalitet

Kavlifondets fagutvalg for vurdering av kvalitet vurderer skissesøknadene og de utvidede søknadenes vitenskapelige kvalitet.

Sarah Hetrick
Klinisk psykolog og førsteamanuensis i ungdoms psykiske helse ved Department of Psychological Medicine, University of Auckland.

Brandy Maynard
Assisterende professor ved School of Social Work at Saint Louis University og medlem ved Campbell Collaboration’s Social Welfare Coordinating Group.

Robert Nix
Integrert spesialist ved Diverse and Underserved Children, Families, and Communities og førsteamanuensis ved Human Development and Family Studies, University of Wisconsin-Madison.

Heather Taussig
Professor og prodekan for forskning ved Graduate School of Social Work at the University of Denver.


Brukerpanel

Kavlifondet invitererer brukergrupper , inkludert pasienter, pårørende og helsepersonell, innen barn og unges psykiske helse til å medvirke i tildelingsprosessen. Brukerne rangerer de identifiserte kunnskapshullene forskningsspørsmålene via en spørreundersøkelse, som problemstillingene til mulige forskningsprosjekter. Dette fungerer som en anbefaling når Kavlifondets styre endelig beslutter hvilke spørsmål som skal prioriteres og inkluderes i den kommende utlysningen.

Mer om dette prosjektet

 • Utlysning av forskningsmidler for 2018

  15. desember 2017

  For andre gang skal Kavlifondets program for helseforskning dele ut totalt 25 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler utvalgte kunnskapshull innen barn og ungdoms psykiske helse. Registrering og søknadsskjema åpner 3. januar 2018.

 • Ti kan søke om forskningsmidler

  08. desember 2017

  Det er nå valgt ut ti søkere som får muligheten til å sende inn en mer omfattende søknad på Kavlifondets forskningsmidler innen psykisk helse hos barn og unge.

 • Kronikk: Hvordan unngå bortkastet helseforskning?

  13. oktober 2017

  Hvis du har 25 millioner du ønsker å bruke på helseforskning, hvordan dele dem ut?

 • 31 skissesøknader innsendt

  13. oktober 2017

  Gjennom programmet for helseforskning vil Kavlifondet tildele totalt 25 millioner kroner til samarbeidsprosjekter som omhandler utvalgte kunnskapshull knyttet til psykisk helse hos barn og ungdom.

 • 2017 Call for Proposals

  28. juni 2017

  The Kavli Trust will be awarding a total of NOK 25 M to collaborative research projects addressing selected evidence gaps in child and adolescent mental health. Registration opens July 5th.

 • Funding for research into mental health

  23. mai 2017

  The Kavli Trust will be awarding a total of NOK 25 M to collaborative research projects addressing selected evidence gaps in children and adolescents mental health.