Kavlifondets program for helseforskning

Kavlifondets program for helseforskning skal i perioden 2017-2025 dele ut 215 millioner kroner til forskning innen psykisk helse for barn og unge.

 

Om programmet

Kavlifondets program for helseforskning er spesialdesignet for å unngå å støtte bortkastet forskning. I forkant av hver utlysning av midler blir aktuelle kunnskapshull identifisert i en omfattende prosess som involverer både fageksperter og brukere (pasienter, pårørende og helsepersonell). Kunnskapshullene blir lagt til grunn i utlysningen av midlene.

Utlysning av forskningsmidler 2024

Utlysning av forskningsmidler 2023 (avsluttet)
Utlysning av forskningsmidler 2022 (avsluttet)
Utlysning av forskningsmidler 2021 (avsluttet)
Utlysning av forskningsmidler 2020 (avsluttet)
Utlysning av forskningsmidler 2019 (avsluttet)
Utlysning av forskningsmidler 2018 (avsluttet)
Utlysning av forskningsmidler 2017 (avsluttet)


Administrasjon

Programmet er utviklet av administrasjonen i Kavlifondet. De behandler alle søknader før de sendes til vurdering i styret, og de utøver støtte for fagutvalgene.


Jan-Ole Hesselberg | Programleder
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673


Lisa Nome | Programrådgiver
lisa.nome@kavlifondet.no| +47 906 68 656


Fagråd for strategi

Kavlifondets fagutvalg for strategi søker etter kunnskapshull i vitenskapelige databaser av høy kvalitet. De identifiserte kunnskapshullene formuleres som forskningsspørsmål.


Arild Bjørndal,
leder
Bjørndal er direktør ved Center for Evidence and Implementation og professor ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere leder for RBUP Øst og Sør, og han har også vært styreleder i The Campbell Collaboration.


Johan Siqveland, medlem
Siqveland er seniorrådgiver ved Akershus Universitetssykehus. Han er psykolog og forsker og tidligere seniorrådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.


Karianne Hammerstrøm Nilsen,
medlem
Hammerstrøm er fagansvarlig for kunnskapshåndtering/redaktør for Tiltakshåndboka ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) og tidligere leder for seksjon for velferdstjenester ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Fagråd for vurdering av kvalitet av søknader

Kavlifondets fagutvalg for vurdering av kvalitet vurderer skissesøknadene og de utvidede søknadenes vitenskapelige kvalitet.


Katrina Witt
NHMRC Emerging Leader Fellow i den australske organisasjonen og forsknings/utdanningsinstitusjonen Orygen og University of Melbourne i Australia. Co-chair for Special Interest Group for the International Association for Suicide Prevention (IASP). Senior Methods Editor i The Cochrane Collaboration.


Ole Jakob Storebø
Professor, Department of Psychology at the University of Southern Denmark. Editor at the Cochrane Collaboration and Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology


Patty Leiten
Assistant Professor and Director PhD Education ved Research Institute for Child Development and Education, University of Amsterdam.


Brandy Maynard

Assisterende professor ved School of Social Work at Saint Louis University og medlem ved Campbell Collaboration’s Social Welfare Coordinating Group.


Russell Viner
CBE (Kommandør) Fellowship of the Academy of Medical Sciences (FMedSci) i Storbritannia. Professor i Adolescent Health ved UCL Great Ormond St. Institute of Child Health i London, Storbritannia. Chief Scientific Advisor to the Department of Education i England. President i the Royal College of Paediatrics and Child Health fra 2018-2021.


Brukerpanel

Kavlifondet invitererer brukergrupper , inkludert pasienter, pårørende og helsepersonell, innen barn og unges psykiske helse til å medvirke i tildelingsprosessen. Brukerne rangerer de identifiserte kunnskapshullene forskningsspørsmålene via en spørreundersøkelse, som problemstillingene til mulige forskningsprosjekter. Dette fungerer som en anbefaling når Kavlifondets styre endelig beslutter hvilke spørsmål som skal prioriteres og inkluderes i den kommende utlysningen.

Mer om dette prosjektet

 • Ti kan søke om forskningsmidler

  08. desember 2017

  Det er nå valgt ut ti søkere som får muligheten til å sende inn en mer omfattende søknad på Kavlifondets forskningsmidler innen psykisk helse hos barn og unge.

 • Kronikk: Hvordan unngå bortkastet helseforskning?

  13. oktober 2017

  Hvis du har 25 millioner du ønsker å bruke på helseforskning, hvordan dele dem ut?

 • 31 skissesøknader innsendt

  13. oktober 2017

  Gjennom programmet for helseforskning vil Kavlifondet tildele totalt 25 millioner kroner til samarbeidsprosjekter som omhandler utvalgte kunnskapshull knyttet til psykisk helse hos barn og ungdom.

 • 2017 Call for Proposals

  28. juni 2017

  The Kavli Trust will be awarding a total of NOK 25 M to collaborative research projects addressing selected evidence gaps in child and adolescent mental health. Registration opens July 5th.

 • Funding for research into mental health

  23. mai 2017

  The Kavli Trust will be awarding a total of NOK 25 M to collaborative research projects addressing selected evidence gaps in children and adolescents mental health.