11. desember 2018

Millionstøtte til forskning på nettbasert behandling mot depresjon

Kan nettbasert psykoterapi hjelpe deprimert ungdom? Det er temaet for et forskningsprosjekt som nylig fikk 5,7 millioner kroner i støtte fra Kavlifondet.

– Vi mottok nyheten fra om støtte fra Kavlifondet med stor glede. Vi er takknemlige for å få denne muligheten til å gjennomføre viktig forskning på nettbasert psykologisk behandling for ungdommer som lider av depresjon, sier Björn Philips. Han er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Stockholms universitet, og leder forskningsgruppen som skal gjennomføre prosjektet.

Forskningsgruppen har omfattende og relevant erfaring innen det aktuelle temaet. Prosjektet utgår fra Psykologisk Institutt ved Stockholms universitet. Sentrale samarbeidspartnere er Linköpings universitet, Universitetet i Oslo og University College London.

 Foto: Henrik Dunér

– Det er et stort behov for å gjøre effektiv behandling mer tilgjengelig for ungdommer som lider av depresjon, og for å utvide kunnskapen om hvilke behandlinger som virker for hvem, sier Philips.

Prosjektet kan gi kunnskap om hvorvidt nettbasert psykodynamisk terapi og nettbasert kognitiv atferdsterapi kan redusere depressive symptomer hos ungdom i alderen 15-18 år, og hvilken av de to behandlingene som er mest effektiv. Prosjektet kan også gi kunnskap om hvor kostnadseffektive behandlingene er.

I tillegg vil prosjektet identifisere faktorer som er avgjørende for behandlingsresultatet, og det vil undersøke om systematisk tilbakemelding fra pasient til terapeut underveis i behandlingsforløpet kan forsterke effekten av behandlingen.

Prosjektet løper fra 2019 til 2023.

Les mer om prosjektet: Nettbasert psykoterapi for ungdom med depresjon

Forskningsgruppens medlemmer

Ved Psykologisk institutt, Stockholms universitet
Forskningsleder Björn Philips, førsteamanuensis
Per Carlbring, professor
Jakob Mechler, MSc, doktorgradskandidat
Karin Lindqvist, MSc, doktorgradskandidat
Robert Johansson, førsteamanuensis

Ved Institutt for atferdsvitenskap og læring, Linköpings universitet
Gerhard Andersson, professor
Fredrik Falkenström, førsteamanuensis
Naira Topooco, PhD

Ved University College London
Nicholas Midgley, PhD
Julian Edbrooke-Childs, PhD

Ved Universitetet i Oslo
Randi Ulberg, MD, professor
Hanne-Sofie Johnsen Dahl, PhD

Forskergruppen inkluderer i tillegg Rolf Sandell, professor emeritus ved Lunds universitet, Peter Lilliengren, PhD, Ersta Sköndal högskola, and Agneta Thorén, PhD, Erica Foundation.