Forskningsprosjekter

    Siden 2013 har Kavlifondet bevilget 230 mill. kr. til humanitært arbeid, forskning og kultur.