Kulturprosjekter

    Kavlifondet har i mer enn 50 år delt ut penger til allmennyttige formål, og skal fortsatt være en stabil, langsiktig aktiv giver og eier.