8. desember 2017

Ti kan søke om forskningsmidler

Det er nå valgt ut ti søkere som får muligheten til å sende inn en mer omfattende søknad på Kavlifondets forskningsmidler innen psykisk helse hos barn og unge.

I sommer lyste Kavlifondet ut 25 millioner kroner til forskning som besvarer utvalgte spørsmål vedrørende psykisk helse hos barn og unge.

Spørsmålene ble valgt ut ved at forskere først kartla hvilke kunnskapshull som fantes innen området. Disse kunnskapshullene ble så sendt til et utvalg fag- og brukerorganisasjoner som rangerte dem.

De ti høyest rangerte kunnskapshullene ble så formulert som forskningsspørsmål og ble en del av utlysningen. I høst skrev vi en kronikk om framgangsmåten under tittelen “Hvordan unngå bortkastet helseforskning”, og i februar skal vi, i samarbeid med Kreftforeningen og ExtraStiftelsen, arrangere et frokostmøte om dette.

Totalt mottok vi 31 søknader. To fra Sverige, fem fra Storbritannia og 14 fra Norge. I snitt søkte prosjektene om 8,2 millioner kroner.

Søknadene ble vurdert av et utvalg bestående av høyt profilerte amerikanske forskere. Forskerne har nå valgt ut ti søknader som går videre og får muligheten til å sende inn en mer omfattende søknad.

Blant disse er to fra Sverige, to fra Storbritannia og seks fra Norge. I snitt søker disse prosjektene om 10,1 millioner.

Søkerne som har gått videre ønsker å finne ut av hva effekten er av…
1. … tiltak for barn som har opplevd vold i nære relasjoner?
2. … tiltak for skolevegring?
3. … gruppetiltak for barn og unge som opplever samlivsbrudd?
4. … tiltak for å bedre psykisk helse hos barn som er flyktninger eller asylsøkere?
5. … skolebaserte tiltak for å forebygge selvmordsforsøk og selvskading?
6. … psykologisk terapi vs antidepressiva eller kombinasjonsterapi?
7. … psykoterapeutisk behandling av internaliserende og eksternaliserende problemer?
8. … feedback-informerte tjenester (tilbakemeldingssystemer)?

Anslagsvis to til tre søknader vil bli innvilget og den endelige avgjørelsen blir tatt i mars.

I mellomtiden åpner imidlertid en ny søknadsrunde. Vet du om forskningsmiljøer i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannia som kunne være aktuelle? Be dem registrere seg her >