8. desember 2020

Ny studie om musikkterapi og autisme får ti millioner fra Kavlifondet

Kavlifondets program for helseforskning har tildelt ti millioner kroner til en studie på effekten av musikkterapi for barn med autismespektrumdiagnoser (ASD)

– Jeg er veldig glad for denne tildelingen fra Kavlifondet. Det gjør det mulig for oss å for første gang utføre kliniske tester med hjerneavbildning i feltet musikk og autisme, sier Christian Gold, professor og forsker ved NORCE – Norwegian Research Centre (NORCE).

Music for Autism (M4A) er det første europeiske forskningsprosjektet som undersøker effekten av musikkterapi for sosial kommunikasjon og deltakelse, livskvalitet og mental helse i tillegg til funksjonell hjernetilkobling og hjernestruktur hos barn med ASD.

– Våre tidligere studier har sett på den kliniske effekten alene, men det er ikke nok for å virkelig forstå hvordan behandlingen fungerer. Heller ikke hvorfor det kan fungere for noen, men ikke andre. Med dette nye prosjektet vil vi få innsikt i mekanismene samtidig som vi lærer mer om den kliniske effekten, sier Gold.

M4A er ledet av NORCE og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Bergen (PI Karsten Specht) og Universitetet i Wien (PI Giorgia Silani).

–Det er også første gangen disse tre institusjonene og deres ledende forskere kommer sammen med sine svært komplementære kompetanseområder, så vi ser virkelig frem til dette nye og spennende prosjektet, sier Gold, Specht og Silani i en felles uttalelse.

– Vi i Kavlifondet er glade for å kunngjøre denne tildelingen til M4A. Vi håper at forskningen vil bidra til å tette viktige kunnskapshull og til en bedre forståelse av musikkterapi for barn med ASD, og potensielt gi noen et nytt, effektivt behandlingsalternativ, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Dette prosjektet er ambisiøst og godt planlagt, og kan, ifølge medlemmer i vurderingskomiteen, ha en betydelig påvirkning på fagfeltet samtidig som det vil utvikle vår kunnskap om hvordan bedre forstå og hjelpe barn med autisme, sier seniorrådgiver i Kavlifondets program for helseforskning, Ida Svege.

Forskerne fra Norge, Østerrike og Canada møttes i Wien i juni 2019 for å diskutere M4A. Fra venstre Monika Geretsegger, Karsten Specht, Megha Sharda, Julian Tillmann and Christian Gold. Photo: NORCE

Musikk har blitt brukt i flere tiår til å hjelpe mennesker med ASD, og mye ser lovende ut for at det kan bli effektiv behandling for ASD.

Likevel har systematisk forskning på hvordan musikkterapi virker, og hva som skjer biologisk ved bruk av det, bare nylig begynt. Bevisbasert behandling er sjelden, og nevrodiversiteten, det nevrologiske mangfoldet ved autisme er enda ikke fullstendig kartlagt.

Music for Autism (M4A) tar for seg dette spørsmålet ved å undersøke effekten av musikkterapi sammenlignet med aktiviteter basert på lek, rundt sosial kommunikasjon og aktivitet, mental helse og hjernens funksjon.

Toppfoto: Colorbox (illustrasjonsfoto)