8. december 2020

Ny studie om musikterapi och autism får tio miljoner från Kavlifonden

Kavlifondens program för hälsoforskning har avsatt tio miljoner NOK till en studie om effekten av musikterapi för barn med autismspektrumdiagnoser (ASD)

– Jag är väldigt glad för den här tilldelningen från Kavlifonden. Detta gör det möjligt för oss att för första gången utföra kliniska tester med hjärnavbildning inom fältet för musik och autism, säger Christian Gold, professor och forskare vid NORCE – Norwegian Research Centre (NORCE).

Music for Autism (M4A) är det första europeiska forskningsprojektet som undersöker effekterna av musikterapi på social kommunikation och deltagande, livskvalitet samt mental hälsa i tillägg till funktionell hjärnanslutning och hjärnstruktur hos barn med ASD.

– Våra tidigare studier har enbart tittat på den kliniska effekten, men det räcker inte för att verkligen förstå hur behandlingen fungerar. Inte heller varför det kan fungera för vissa, men inte för andra. Med det här nya projektet får vi inblick i mekanismerna samtidigt som vi lär oss mer om den kliniska effekten, säger Gold.

M4A leds av NORCE och genomförs i samarbete med Universitetet i Bergen (PI Karsten Specht) och Universitetet i Wien (PI Giorgia Silani).

– Det är också första gången dessa tre institutioner och deras ledande forskare samlas med sina mycket kompletterande kompetensområden, så vi ser verkligen fram emot detta nya och spännande projekt, säger Gold, Specht och Silani i ett gemensamt uttalande.

– Vi på Kavlifonden är glada att tillkännage denna utdelning till M4A. Vi hoppas att forskningen kommer att bidra till att stänga viktiga kunskapsluckor och till en bättre förståelse för musikterapi för barn med ASD, och potentiellt ge någon ett nytt, effektivt behandlingsalternativ, säger VD för Kavlifonden, Inger Elise Iversen.

– Detta projekt är ambitiöst och välplanerat, och kan, enligt medlemmar i bedömningskommittén, ha en betydande inverkan på fältet samtidigt som det kommer att utveckla vår kunskap om hur man bättre kan förstå och hjälpa barn med autism, säger seniorrådgivare i Kavlifondens hälsoforskningsprogram, Ida Svege.

Forskare från Norge, Österrike och Kanada träffades i Wien i juni 2019 för att diskutera M4A. Från vänster Monika Geretsegger, Karsten Specht, Megha Sharda, Julian Tillmann och Christian Gold. Foto: NORCE

Musik har använts i årtionden för att hjälpa människor med ASD, och mycket ser lovande ut för att det kan vara en effektiv behandling för ASD.

Trots det har systematisk forskning om hur musikterapi fungerar, och vad som händer biologiskt vid användning av den, precis börjat. Bevisbaserad behandling är sällsynt, och neurodiversitet, den neurologiska mångfalden av autism, har ännu inte kartlagts helt.

Music for Autism (M4A) behandlar denna fråga genom att undersöka effekterna av musikterapi jämfört med aktiviteter baserade på lek, kring social kommunikation och aktivitet, mental hälsa och hjärnans funktion

Toppfoto: Colorbox (Illustrationsfoto)