12. november 2019

Psykisk helse hos barn og unge: Hva skal vi forske på?

Er du pasient, pårørende eller helsepersonell innen psykisk helse for barn og unge? Da kan du være med på å bestemme hvilken forskning som skal få støtte fra Kavlifondets helseforskningsprogram.

– Ved å delta er du, sammen med mange andre brukere, med på å bestemme hvordan Kavlifondets forskningsmidler skal benyttes, sier Jan-Ole Hesselberg, programansvarlig i Kavlifondets helseforskningsprogram.

Innspill i spørreskjema

Både pasienter, pårørende og helsepersonell inviteres til å gi innspill til hvilke kunnskapshull innen barn og unges psykiske helse som skal prioriteres når Kavlifondet skal dele ut nye forskningsmidler.

Gi dine innspill: Fyll ut dette spørreskjemaet innen 30. november!

I spørreskjemaet er det listet 29 kunnskapshull. Hver deltager kan velge ut fem kunnskapshull for prioritering.

Viktig med brukermedvirkning

Kunnskapshullene er identifisert av et eget råd av fageksperter innen barn og ungdoms psykiske helse. Neste steg er å finne ut hvilke av disse kunnskapshullene som skal prioriteres når forskningsmidlene skal lyses ut.

– I denne prosessen er det viktig at både pasienter, pårørende og helsepersonell medvirker med sin kunnskap og erfaring. Det er de som skal nyttiggjøre seg forskningen og er tettest på den virkeligheten som det skal forskes på. Derfor inviterer vi disse tre brukergruppene til å gi konkrete innspill til prioriteringer gjennom rangering av kunnskapshullene, sier Hesselberg.

Deler ut 20 millioner hvert år

Innspillene vil danne grunnlaget for hvilke kunnskapshull som skal inkluderes i forskningsprogrammets kommende utlysning.

Hvert år deler Kavlifondets program for helseforskning deler ut 20 millioner kroner til forskningsprosjekter rettet mot barn og ungdoms psykiske helse.

Kavlifondet vil bidra til å redusere bortkastet helseforskning, og til å sikre at forskningen har stor nytteverdi for pasienter, pårørende og samfunnet. Kavlifondets helseforskningsprogram er derfor utformet for å gi ny kunnskap om reelle kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og unge.

– Til dette arbeidet er vi helt avhengige av medvirkning fra alle involverte. Vi håper at mange vil benytte seg av denne muligheten til helt konkret brukermedvirkning, sier Ida Svege, seniorrådgiver i helseforskningsprogrammet.

Illustrasjonsfoto: Shutter Stock

Slik gir du oss dine innspill

  • Gå inn på spørreundersøkelsen som ligger her.
  • I spørreundersøkelsen blir du bedt om å prioritere en rekke/rangere identifiserte kunnskapshull etter hvilke du mener er viktigst.
  • Du vil også få spørsmål om alder, kjønn, utdanningsnivå, yrke og brukergruppe (pasient, pårørende eller helsepersonell).
  • Når du har besvart spørreundersøkelsen er du, sammen med mange andre brukere, med på å bestemme hvordan forskningsmidlene til Kavlifondet skal benyttes.

Spørsmål? Ta kontakt!
Ta gjerne kontakt med med oss dersom du har spørsmål om spørreundersøkelsen eller om Kavlifondets program for helseforskning.

Jan-Ole Hesselberg | Programansvarlig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgiver
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952