20. november 2023

Hvilken forskning innen barn og unges psykiske helse skal vi støtte i 2024? Invitasjon til brukermedvirkning!

Er du pasient, pårørende eller helsepersonell innen psykisk helse for barn og unge? Da kan du være med og påvirke hvilken forskning som skal få støtte fra Kavlifondets helseforskningsprogram i 2024.

Både pasienter, pårørende og helsepersonell kan gi innspill til hvilke kunnskapshull innen barn og unges psykiske helse som skal prioriteres når Kavlifondet skal tildele nye forskningsmidler i 2024.

Du deltar ved å fylle ut et enkelt spørreskjema for prioritering av hvilke kunnskapshull det skal forskes på innen 4. desember.

Slik deltar du:

  • Gå inn på spørreskjemaet her: Hvilken forskning skal Kavlifondet støtte i 2024?
  • I spørreskjemaet er det listet totalt 39 kunnskapshull.
  • Du blir bedt om å rangere kunnskapshullene etter hvilke du mener er viktigst.
  • Hver deltager kan velge ut åtte kunnskapshull for prioritering.
  • Du vil også få spørsmål om alder og brukergruppe (pasient, pårørende eller helsepersonell).
  • Når du har besvart spørreskjemaet er du, sammen med mange andre brukere, med på å bestemme hvordan forskningsmidlene til Kavlifondet skal benyttes.

Spørreskjemaet må fylles ut senest 4. desember.

Viktig brukermedvirkning for nyttig forskning

Kunnskapshullene er identifisert av et eget råd av fageksperter innen barn og ungdoms psykiske helse. Av ressurshensyn har vi avgrenset utvalget til forskningsspørsmål der det finnes en oppdatert systematisk oversikt («systematic review»).

Nå gjenstår å finne ut hvilke av disse 39 kunnskapshullene som skal inkluderes i forskningsprogrammets kommende utlysning av forskningsmidlene for 2024. Utlysningen vil bli offentliggjort i desember i år.

– Ved å delta er du, sammen med mange andre brukere, med på å bestemme hvordan Kavlifondets forskningsmidler skal benyttes, sier programansvarlig i Kavlifondets helseforskningsprogram, Jan-Ole Hesselberg.

– Vi vil at forskningen skal oppleves relevant for samfunnet og at resultatene skal komme de ulike brukergruppene til nytte. Derfor håper vi at både pasienter, pårørende og helsepersonell medvirker med sin kunnskap og erfaring, og blir med på å beslutte hvilke kunnskapshull Kavlifondet skal bidra til å tette, sier Hesselberg.

Skal dele ut inntil 215 millioner kroner

Kavlifondet er stiftelsen som eier og deler ut hele overskuddet fra Kavlikonsernet til gode formål. I perioden 2017-2025 skal Kavlifondet dele ut inntil 215 millioner kroner til forskningsprosjekter rettet mot barn og ungdoms psykiske helse.

Stiftelsen vil bidra til å redusere bortkastet helseforskning, og til å sikre at forskningen som mottar støttet har stor nytteverdi for pasienter, pårørende og samfunnet.

Kavlifondets helseforskningsprogram er derfor spesielt utformet for å gi ny kunnskap om reelle kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og unge.

– I dette programmet gir vi mulighet for helt konkret brukermedvirkning. Vi tror at det gir oss bedre forskning, og håper på bred deltakelse fra de ulike brukergruppene, sier seniorrådgiver i Kavlifondets helseforskningsprogram, Ida Svege.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Spørsmål? Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med med oss dersom du har spørsmål om spørreundersøkelsen eller om Kavlifondets program for helseforskning.

Jan-Ole Hesselberg | Programansvarlig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgiver
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952