5. september 2018

Invitasjon til å foreslå kunnskapshull innen psykisk helse for barn og unge

Kavlifondets program for helseforskning inviterer pasienter, pårørende, helsepersonell, forskere og andre til å foreslå kunnskapshull innen feltet psykisk helse hos barn og unge.

En stor andel av dagens helseforskning er bortkastet, og Kavlifondet har forpliktet seg til å begrense mengden av bortkastet forskning gjennom å forankre forskningsfinansiering i bekreftede og prioriterte kunnskapshull (dokumentert i oppdaterte systematiske oversikter).

I Kavlifondets program for helseforskning legges det derfor ned en betydelig innsats i arbeidet med å søke etter og identifisere kunnskapshull innenfor det underfinansierte forskningsområdet psykisk helse hos barn og unge.

Som et supplement til det omfattende arbeidet som utføres av Kavlifondets fagråd for strategiske spørsmål, inviterer vi pasienter, pårørende, helsepersonell, forskere og andre til å foreslå kunnskapshull innenfor dette feltet. De foreslåtte kunnskapshullene må formuleres som forskningsspørsmål, og vil bli vurdert for inkludering i den kommende 2019-utlysningen.


Det er et krav at de foreslåtte forskningsspørsmålene …
.. ikke er en del av de foregående utlysningene i 2017 og 2018
.. retter seg mot psykisk helse hos barn og ungdom (9 til 18 år)
.. er kunnskapshull, fortrinnsvis dokumentert i en systematisk oversikt

Vær så spesifikk som mulig når du formulerer forskningsspørsmålet.

Vennligst registrer ditt foreslåtte forskningsspørsmål her innen 17. september 2018.

2019-utlysningen vil bli annonsert i desember 2018 og åpnet i januar 2019.