18. desember 2018

12,4 millioner kroner til forskning på skolegrupper i lavterskel behandling for barn og unge med angst og depresjon

Kavlifondet gir 12,4 millioner til Echo-studien som skal utvikle og evaluere et lavterskel behandlingsopplegg laget for skolegrupper med barn fra 9-12 år som har symptomer på angst og depresjon.

Psykiske helseproblemer blant ungdom er en stor utfordring i Norge. Folkehelseinstituttet anslår at mellom 7 og 23 prosent er rammet, og forekomsten er økende. Angst og depresjon er de mest vanlige lidelsene.

Echo-studien har fått navnet «echo» som er engelsk for «ekko», og henspiller på såkalte tilbakemeldingssystemer i helsetjenesten. Gjennom slike systemer kan pasienten gi kontinuerlige tilbakemeldinger til behandlere underveis i behandlingsforløpet, med mål om å legge til rette for en individuell tilpasning, slik at utfallet blir optimalt.

Tidligere studier har vist at slike tilbakemeldingssystemer kan ha en svært positiv effekt.
– I Echo-studien skal vi blant annet undersøke om det fungerer godt med tilbakemeldingssystemer i førstelinjetjenesten for barn og unge med psykiske helseproblemer, sier Simon-Peter Neumer ved Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør. Simon-Peter Neumer er nasjonal prosjektleder for Echo-studien.

Ny teknologi og samarbeid med foreldre

Studien skal også ta for seg hvordan man med hjelp av digitalisering og bruk av ny teknologi (VR) kan forbedre forebyggende tiltak, og dermed avlaste førstelinjetjenesten. Et tredje hovedtema er hvor mye et systematisk samarbeid med barnets foreldre kan bidra til effekten av behandling.

Echo-studien er en videreføring av Tidlig Intervensjon Mestrende Barn (TIM)-studien som avsluttes neste år. I TIM-studien undersøker man om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i Mestrende Barn grupper, som er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn som oftest ble gjennomført på skolen i skoletiden. Det er det samme tiltaket som delvis skal digitaliseres i Echo-studien.

TIM har vært gjennomført i samarbeid mellom RBUP i helseregion Øst og Sør, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord og RKBU Midt-Norge.

40 skoler skal delta

Echo-studien blir et nytt samarbeidsprosjekt mellom de tre regionssentrene bak TIM-studien.

– Echo har perfekt timing med ferdigstilling av TIM-studien, og er forskningsmessig veldig aktuelt og etterspurt av tjenestene. Vi regner med stor interesse fra kommunale tjenester og skoler, og ser frem til å kunne videreføre samarbeidet mellom de tre regionsentrene og kommunale tjenester, forteller Simon-Peter Neumer.

Echo-studien skal gjennomføres i tidsrommet 2019 – 2024. 40 skoler over hele Norge skal velges ut til å delta.

Internasjonale eksperter

Kavlifondets midler også skal bidra til å etablere en internasjonal ekspertgruppe hvor kjente kapasiteter blir invitert til å bidra inn i forskningen, blant annet Professor Philip Kendall fra Temple University, PA, USA.

– Utover dette har vi også forespurt Dr. Jörg Richter (psykometri) og Dr. Linda Collins (faktorielt design) om bistand inn i prosjektet, forteller Neumer.

En nasjonal gruppe med eksperter fra RBUP/RKBU og brukerrepresentanter ligger også i planene.

Vil din skole være med i studien?

Interesserte tjenester og skoler kan være med i Echo-studien. Ta kontakt med Simon-Peter Neumer eller de lokale prosjektledere for påmelding og registrering:

Simon-Peter Neumer, nasjonal prosjektleder og forsker i Seksjon Forskergruppe folkehelse og forebygging i RBUP Øst og Sør
E-post: simon-peter.neumer@r-bup.no
Telefon: 95 82 05 08

Regionale prosjektledere:
RBUP Øst og Sør: Kristin Martinsen
E-post: kristin.martinsen@r-bup.no
Telefon: 99 58 60 31

RKBU Midt: Anne Mari Sund
E-post: anne.m.sund@ntnu.no
Telefon: 73 55 15 09

RKBU Nord: Frode Adolfsen
E-post: frode.adolfsen@uit.no
Mobil: 77 64 58 78

Midlene er tildelt fra Kavlifondets program for helseforskning. Les mer om utlysningsprosessen og kriterier for tildelingen her.

Regionsenter for Barn- og unges psykiskes psykiske helse; Central Research Office (CRO)
Bak: Kaja Kjerulf (senterleder), Kristin Martinsen (lokal prosjektleder), Solveig Holen (seksjonsleder), Ole Martin Vangen (rådgiver forskningsstøtte)
Foran: Knut-Petter Leinan (IT-utvikler), Annette Jeneson (fagansvarlig forskningsstøtte), Simon-Peter Neumer (nasjonal prosjektleder.


Echo Forskergruppe
Solveig Holen (seksjonsleder), Simon-Peter Neumer (nasjonal prosjektleder), Annette Jeneson (fagansvarlig forskningsstøtte), Kristin Martinsen (lokal prosjektleder)

Echo Forskergruppe
Solveig Holen (seksjonsleder), Kristin Martinsen (lokal prosjektleder), Simon-Peter Neumer (nasjonal prosjektleder), Annette Jeneson (fagansvarlig forskningsstøtte)