13. oktober 2017

31 skissesøknader innsendt

Gjennom programmet for helseforskning vil Kavlifondet tildele totalt 25 millioner kroner til samarbeidsprosjekter som omhandler utvalgte kunnskapshull knyttet til psykisk helse hos barn og ungdom.

Programmet ble åpnet 5. juli 2017, og aktuelle søkere ble invitert til å sende inn prosjektskisser innen 27. september.

31 skissesøknader ble innsendt og totalt søknadsbeløp var 255 millioner kroner.

De fleste søkere planlegger å gjennomføre forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner fra to eller flere land, og mange sterke forskningsgrupper er representert.

Alle prosjekter er rettet mot ett eller flere av kunnskapshullene som er inkludert i programutlysningen, og de ser alle ut til å kunne gi verdifull kunnskap innenfor det aktuelle forskningsområdet psykisk helse hos barn og ungdom.

Skissesøknadene gir forhåpninger om at Kavlifondet vil kunne støtte noen innovative, ambisiøse og etterlengtede prosjekter når søknadsvurderingen er fullført, og beslutningen om hvilke av de 31 prosjektene som vil bli tildelt støtte, er fattet.