26. oktober 2022

Viderefører samarbeid for forskning på barn og unges psykiske helse

Kavlifondet og Stiftelsen Dam viderefører samarbeidet om Kavlifondets program for helseforskning. Programmet, som er spesialdesignet for å unngå bortkastet forskning, skal dele ut inntil 215 millioner kroner totalt til forskning innen barn og unges psykiske helse i 2017-2025.

Siden 2017 har de to stiftelsene samarbeidet for å sikre at Kavlifondets helseforskningsmidler gjør mest mulig nytte for seg. 

– Vi er veldig glade for at de vil fortsette samarbeidet med oss i tre nye år. Det er stort behov for flere kunnskapsbaserte behandlingsformer innen barn og unges psykiske helse. Samtidig brukes det milliarder hvert år på helseforskning som aldri kommer noen til nytte, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. 

– Med Stiftelsen Dams unike kompetanse innen tildeling av helseforskningsmidler, er vi trygge på at Kavlifondets midler går til prosjekter som blir til reell nytte for de som skal bruke den, sier Iversen. 

Se opptak av frokostseminaret «Hvordan kan vi unngå bortkastet helseforskning?» 26. oktober 

Kavlifondets helseforskningsprogram skal dele ut inntil 215 millioner kroner til forskning innen barn og unges psykiske helse i perioden 2017-2025. Så langt er 120 millioner kroner tildelt fra programmet, fordelt på tretten prosjekter. 

– Vi har hatt et veldig fruktbart samarbeid disse fem årene, og vi gleder oss til å fortsette i nye tre år, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. 

– Oppdraget for Kavlifondet har vært veldig lærerikt for oss i Dam, og mye av det vi har utviklet har vi også innarbeidet i våre egne programmer. Samarbeidet har fungert som en innovasjonslab for oss, og vært veldig spennende, sier Lillehagen.

Metoden som anvendes i programmet er utviklet av Stiftelsens Dams programeksperter Ida Svege og Jan-Ole Hesselberg. De to leder også den årlige utlysningsprosessen, i tett samarbeid med Kavlifondets ledelse. 

KLARE FOR TRE NY ÅR: F v. Jan-Ole Hesselberg, Hans Christian Lillehagen, Inger Elise Iversen og Ida Svege. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Hesselberg forteller at programmet har fått mye oppmerksomhet i fagmiljøene.

– Det er designet for å gi alle de viktigste interessentene en stemme i hvilken forskning som skal gjennomføres. Forskere, pasienter, pårørende og helsepersonell blir alle hørt. Vi tror det fører til mer nyttig forskning, sier Hesselberg.

– Vi håper det kan inspirere andre finansiører til å tenke nytt om finansieringen av forskningsprosjekter. 

Les mer: 

Bortkastet helseforskning er fortsatt en skandale (kronikk i Morgenbladet, 25. oktober 2022)

Hvordan unngå bortkastet helseforskning? (Kronikk i Aftenposten, 7, oktober 2017)

Alt om Kavlifondets program for helseforskning

Viderefører samarbeid for nyttig helseforskning

FAKTA – Kavlifondets program for helseforskning

 • Utviklet og drives i samarbeid mellom Kavlifondet og Stiftelsen Dam
 • Skal dele ut inntil 215 millioner kroner til forskning innen barn og unges psykiske helse i 2017-2025
 • Midler lyses ut en gang i året, rettet mot de fire landene hvor Kavlikonsernet har matvareproduksjon: Norge, Sverige, Storbritannia og Finland.
 • Prosjekter det søkes støtte til må ta for seg ett eller flere på forhånd identifiserte kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og unge.

Kunnskapshullene blir identifisert i en tretrinnsprosess:

 1. Programmets fagråd for strategiske spørsmål identifiserer kunnskapshull ved å søke etter systematiske oversikter i utvalgte databaser.
 2. Programmets brukerpanel prioriterer kunnskapshullene.
 3. De øverst rangerte kunnskapshullene blir inkludert i utlysningen av midlene.
 • Søknadene vurderes av en fagkomite satt sammen av internasjonale eksperter innen barn og unges psykiske helse og de to programansvarlige i Kavlifondets program for helseforskning, som så lager en innstilling til styret i Kavlifondet.
 • Siden 2017 har programmet tildelt rundt 120 millioner kroner til prosjekter ledet fra følgende vertsinstitusjoner:

Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningsentrum Stockholm, Norwegian Research Centre (NORCE), Universitetet i Oslo, Universitetet i Oxford, Universitetet i Sussex, City University London, Anna Freud Centre, Universitetet i Manchester, R-BUP, Regionalsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør (R-BUP), UiT Norges Arktiske Universitet, Karolinska Institutet og Stockholms universitet.

 • Samtlige prosjekter gjennomfører store kontrollerte studier som skal fremskaffe mer kunnskap om effekten av ulike tiltak og behandlingsformer for barn og unges psykiske helse.

FAKTA – Stiftelsen Dam

 • Stiftelsen Dam gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.
 • Dam er en av Norges største finansiører av helseforskning.
 • Dam har gitt over to milliarder kroner til helseforskning siden 1997.
 • Over hundre forskere i Norge har pågående prosjekter med støtte fra Dam.
  Les mer på dam.no

FAKTA – Kavlifondet

 • Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet, med Kavli og Q-Meieriene i Norge.
 • Kavlifondet har siden 1962 vært eier og delt ut hele overskuddet fra Kavli til gode formål
 • Barn og unges psykiske helse er stiftelsens hovedsatsingsområde, og i perioden 2017-2025 har Kavlifondet som mål å dele ut inntil 215 millioner kroner til forskning på feltet
  Les mer på kavlifondet.no