26. oktober 2022

Fortsätter samarbete för att undvika bortkastad forskning

Kavlifonden och Stiftelsen Dam fortsätter samarbetet om Kavlifondens program för hälsoforskning, som är specialdesignat för att undvika bortkastad forskning.


Sedan 2017 har de två stiftelserna samarbetat för att säkerställa att Kavlifondens hälsoforskningsmedel gör mesta möjliga nytta.

– Vi är väldigt glada över att de vill fortsätta samarbetet med oss under ytterligare tre år, säger Kavlifondens vd Inger Elise Iversen.

– Det finns ett stort behov av fler kunskapsbaserade behandlingsformer när det gäller barn och ungas psykiska hälsa. Samtidigt läggs varje år miljarder kronor på hälsoforskning som aldrig kommer till någon nytta. Med Stiftelsen Dams unika kompetens inom tilldelning av hälsoforskningsmedel, är vi trygga med att Kavlifondens medel går till projekt som blir till reell nytta för dem som ska använda dem, säger Iversen.

SAMARBETE: F v. Jan-Ole Hesselberg, Hans Christian Lillehagen, Inger Elise Iversen och Ida Svege. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Kavlifondens hälsoforskningsprogram ska dela ut upp till 215 miljoner norska kronor till forskning inom barn och ungas psykiska hälsa under perioden 2017–2025. Hittills har 120 miljoner norska kronor delats ut från programmet, fördelat på tretton olika projekt.

– Vi har haft ett väldigt givande samarbete de här fem åren, och vi ser fram emot att fortsätta i ytterligare tre år, säger Hans Christian Lillehagen, generalsekreterare i Stiftelsen Dam.

– Uppdraget för Kavlifonden har varit väldigt lärorikt for oss inom Stiftelsen Dam, och mycket av det vi har utvecklat har vi även inarbetat i våra egna program. Samarbetet har fungerat som ett innovationslabb för oss och har varit väldigt spännande, säger Lillehagen.

Metoden som användes i programmet är utvecklat av Stiftelsen Dams programexperter Ida Svege och Jan-Ole Hesselberg. Dessa två leder också den årliga utlysningsprocessen, i nära samarbete med Kavlifondens ledning.

Hesselberg berättar att programmet har fått stor uppmärksamhet i expertmiljöerna.
– Det är utformat för att ge alla de viktigaste intressenterna en chans att göra sin röst hörd när det gäller vilken forskning som ska genomföras. Man lyssnar till vad både forskare, patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal har att säga. Vi tror att det leder till forskning som gör mer nytta, säger Hesselberg.
– Vi hoppas det kan inspirera andra finansiärer till att tänka nytt när det gäller finansieringen av forskningsprojekt.

FAKTA – Kavlifondens program för hälsoforskning

  • Utvecklas och bedrivs i samarbete mellan Kavlifonden och Stiftelsen Dam.
  • Ska dela ut upp till 215 miljoner norska kronor till forskning inom barn och ungas psykiska hälsa
  • Programmet utlyser medel en gång om året i de fyra länder där Kavlikoncernen, som är helägt av Kavlifonden, har livsmedelsproduktion: Norge, Sverige, Storbritannien och Finland.
  • Projekten man söker stöd till måste adressera en eller flera i förhand utvalda kunskapsluckor inom psykisk hälsa hos barn och unga.Kunskapsluckorna identifieras i en trestegsprocess:
  1. Kavlifondens ämneskommitté för strategiska frågor identifierar kunskapsluckor genom att söka efter systematiska översikter i utvalda databaser.
  2. Kavlifondens användarpanel placerar kunskapsluckorna i prioritetsordning.
  3. De högst prioriterade kunskapsluckorna inkluderas i utlysningen.
  • Slutligen bedöms ansökningarna av en ämneskommitté bestående av internationella experter inom barn och ungas psykiska hälsa samt de två programansvariga i Kavlifondens program för hälsoforskning, som därefter gör en rekommendation till Kavlifondens styrelse.
  • Sedan 2017 har programmet delat ut omkring 120 miljoner norska kronor till projekt ledda från följande värdinstitutioner:

Uppsala universitet, Stockholms universitet, Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum Stockholm, Norwegian Research Centre (NORCE), Universitetet i Oslo, Universitetet i Oxford, Universitetet i Sussex, City University London, Anna Freud Centre, Universitetet i Manchester, R-BUP, Regionalsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør (R-BUP), UiT Norges Arktiske Universitet, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

  • Samtliga projekt genomför kontrollerade studier som ska inhämta mer kunskap om effekten av olika åtgärder och behandlingsformer avseende barn och ungas psykiska hälsa.

Läs mer:

Kavlifondens program för hälsoforskning

Bortkastet helseforskning er fortsatt en skandale (kronikk i Morgenbladet, 25. oktober 2022)

Hvordan unngå bortkastet helseforskning? (Kronikk i Aftenposten, 7, oktober 2017)

FAKTA – Stiftelsen Dam

• Stiftelsen Dam ger pengar till hälso- och forskningsprojekt som ska bidra till bättre hälsa i Norge genom att främja engagemang, aktivitet och livsfärdigheter.
• Dam är en av Norges största finansiärer av hälsoforskning.
• Sedan 1997 har man delat ut mer än två miljarder norska kronor till hälsoforskning.
• Över hundra forskare i Norge har pågående projekt som har fått stöd från stiftelsen.
Läs mer på dam.no

FAKTA – Kavlifonden

• Kavlifonden är ensam ägare av Kavlikoncernen, där bland annat Kavli och Q-Meieriene i Norge ingår.
• Kavlifonden har varit ägare sedan 1962 och delat ut hela överskottet från Kavli till goda ändamål.
• Barn och ungas psykiska hälsa är stiftelsens huvudsakliga satsningsområde och under perioden 2017–2025 har Kavlifonden som mål att dela ut upp till 215 miljoner norska kronor till forskning inom området.
Läs mer på kavlifonden.se