10. september 2018

Invitasjon: Brukerpanel for psykisk helse for barn og unge

Er du pasient, pårørende eller helsepersonell innen psykisk helse for barn og unge? Da kan du bli med i brukerpanelet for Kavlifondets forskningsprogram. Brukerpanelets innspill avgjør hva det skal forskes på.

Kavlifondet inviterer pasienter, pårørende og helsepersonell til å delta i et brukerpanel som skal bistå Kavlifondets forskningsprogram med å prioritere hvilke forskningsspørsmål som er viktigst å besvare innen feltet barn og unges psykiske helse.

Bakgrunn

Kavlifondets program for helseforskning deler årlig ut 25 millioner kroner til forskningsprosjekter rettet mot barn og ungdoms psykiske helse.

Kavlifondet ønsker å bidra til å redusere bortkastet helseforskning, og å sikre at forskningen har stor nytteverdi for pasienter, pårørende og samfunnet. Kavlifondets forskningsprogram er derfor utformet for å gi ny kunnskap om vesentlige kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og unge.

Et eget fagråd identifiserer først hvilke kunnskapshull som finnes innen forskningsfeltet barn og ungdoms psykiske helse. Deretter må man finne ut hvilke av disse kunnskapshullene som er viktigst å prioritere når forskningsmidlene skal lyses ut.

Brukerpanelets oppgave

I denne prosessen er det viktig at både pasienter og pårørende, helsepersonell og andre som skal nyttiggjøre seg kunnskapen fra forskningen, medvirker med sin kunnskap og erfaring.

Kavlifondet inviterer derfor disse brukergruppene til å delta i et brukerpanel som kan gi konkrete innspill til prioriteringer gjennom rangering av kunnskapshullene. Disse innspillene vil fungere som en anbefaling når Kavlifondets styre endelig beslutter hvilke kunnskapshull som skal inkluderes i forskningsprogrammets kommende utlysninger.

HVORDAN BLIR JEG MED I BRUKERPANELET?

For å være med i Kavlifondets brukerpanel må du..
..være pasient, pårørende eller helsepersonell innen feltet psykisk helse barn og ungdom
..være 15 år eller eldre
..beherske norsk skriftlig

Du kan melde deg inn i Kavlifondets brukerpanel her.

Hva skjer etter innmelding?

Du vil umiddelbart etter innmelding motta en bekreftelse på at du er registrert i panelet. Etterhvert vil du motta en mail med en invitasjon til en spørreundersøkelse hvor du blir bedt om å prioritere blant en liste over identifiserte kunnskapshull. I denne undersøkelsen vil du også få spørsmål om alder, kjønn, utdanningsnivå, yrke og brukergruppe (pasient, pårørende eller helsepersonell).

Personvern

Kavlifondet benytter nettbaserte løsninger for å holde oversikt over og kunne kontakte medlemmene i brukerpanelet. For å kunne delta i brukerpanelet må du derfor samtykke til en personvernerklæring når du melder deg inn, og når du mottar spørreundersøkelsen.

Du er med på å bestemme!

Som medlem av brukerpanelet vil du være med på å bestemme hvordan forskningsmidlene til Kavlifondet skal brukes. Vi håper du benytter denne muligheten.

Spørsmål? Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om Kavlifondets brukerpanel eller om Kavlifondets program for helseforskning.

Jan-Ole Hesselberg | Programansvarlig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgiver
ics@kavlifondet.no |  +47 917 11 952