10. november 2021

Hvilken forskning innen barn og unges psykiske helse skal vi støtte i 2022?

Er du pasient, pårørende eller helsepersonell innen psykisk helse for barn og unge? Da kan du være med på å bestemme hvilken forskning som skal få støtte fra Kavlifondets helseforskningsprogram i 2022.

– Ved å delta er du, sammen med mange andre brukere, med på å bestemme hvordan Kavlifondets forskningsmidler skal benyttes, sier Jan-Ole Hesselberg, programansvarlig i Kavlifondets helseforskningsprogram.

Innspill i spørreskjema

Både pasienter, pårørende og helsepersonell inviteres til å gi innspill til hvilke kunnskapshull innen barn og unges psykiske helse som skal prioriteres når Kavlifondet skal tildele nye forskningsmidler i 2022.

Her deltar du: Fyll ut dette spørreskjemaet innen torsdag 25. november 2022!

I spørreskjemaet er det listet 31 kunnskapshull. Hver deltager kan velge ut åtte kunnskapshull for prioritering.

Viktig med brukermedvirkning

Alle kunnskapshullene er identifisert av et eget råd av fageksperter innen barn og ungdoms psykiske helse. Nå gjenstår å finne ut hvilke av disse 31 kunnskapshullene som skal inkluderes i forskningsprogrammets kommende utlysning av forskningsmidlene for 2022. Utlysningen vil bli offentliggjort i desember i år.

– Vi vil at forskningen skal oppleves relevant for samfunnet og at resultatene skal komme de ulike brukergruppene til nytte. Derfor håper vi at både pasienter, pårørende og helsepersonell medvirker med sin kunnskap og erfaring, og blir med på å beslutte hvilke kunnskapshull Kavlifondet skal bidra til å tette, sier Hesselberg.

VIL UNNGÅ BORTKASTET FORSKNING: F. v. daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, seniorrådgiver Ida Svege og programleder Jan-Ole Hesselberg i Kavlifondets program for helseforskning. Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet

Deler ut 20 millioner hvert år

Hvert år fra 2017-2025 skal Kavlifondets program for helseforskning tildele 20 millioner kroner til forskningsprosjekter rettet mot barn og ungdoms psykiske helse.

Kavlifondet vil bidra til å redusere bortkastet helseforskning, og til å sikre at forskningen har stor nytteverdi for pasienter, pårørende og samfunnet. Kavlifondets helseforskningsprogram er derfor spesielt utformet for å gi ny kunnskap om reelle kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og unge.

– I dette programmet gir vi brukerne mulighet for helt konkret brukermedvirkning. Vi tror at dette gir oss bedre forskning, og vi håper på stor oppslutning fra de ulike brukergruppene, sier Ida Svege, seniorrådgiver i helseforskningsprogrammet.

Illustrasjonsfoto: Shutter Stock

Slik gir du oss dine innspill

  • Gå inn på spørreundersøkelsen som ligger her.
  • I spørreundersøkelsen blir du bedt om å prioritere en rekke/rangere identifiserte kunnskapshull etter hvilke du mener er viktigst.
  • Du vil også få spørsmål om alder, kjønn, utdanningsnivå, yrke og brukergruppe (pasient, pårørende eller helsepersonell).
  • Når du har besvart spørreundersøkelsen er du, sammen med mange andre brukere, med på å bestemme hvordan forskningsmidlene til Kavlifondet skal benyttes.

Spørsmål? Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med med oss dersom du har spørsmål om spørreundersøkelsen eller om Kavlifondets program for helseforskning.

Jan-Ole Hesselberg | Programansvarlig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgiver
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952

Foto: Shutterstock/illustrasjonfoto