21. september 2022

Fikk pris for forskning som kan hjelpe ungdom med autisme

Forsker Daniel Quintana leder en stor studie på oksytocin og ungdom med autisme, finansiert av Kavlifondets program for helseforskning. Nylig ble han tildelt Universitetet i Oslos pris for unge forskere for sin mangeårige forskning på oksytocin, og dette hormonets betydning for fysisk og mental helse.

– Kavlifondet gratulerer Daniel Quintana med en velfortjent pris. Som stolt støttespiller for hans pågående, viktige forskningsprosjekt, er det svært gledelig å se denne anerkjennelsen av arbeidet hans, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Mangeårig forskning

PRISBELØNT: Daniel Quintana. Foto: Wes Tan

Quintana er ansatt som forsker ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), og seniorforsker ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (Oslo universitetssykehus).

Han er tildelt UiOs pris for unge forskere for sin mangeårige forskning på hormonet oksytocin og dets betydning for fysisk og mental helse, og for sitt utstrakte arbeid som vitenskapsformidler.

Les mer: UiO-forsker Daniel Quintana får gjev pris

Se UiOs videointervju med Daniel Quintana om oksytocin og forskningen hans her

– Det er en ære å motta denne prisen fra Universitetet i Oslo. Jeg er heldig som arbeider med en svært dyktig gruppe mennesker som med sitt arbeid har bidratt til denne anerkjennelsen, sier Quintana.  

Viktig med god forskningsformidling

Inger Elise Iversen i Kavlifondet påpeker også at UiO i sin begrunnelse for prisen også vektlegger Quintanas vidstrakte arbeid som en dedikert og produktiv vitenskapsformidler. 

– God forskningsformidling er en kjerneverdi i Kavlifondets helseforskningprogram. Bortkastet helseforskning er et stort problem, og vårt program er spesielt utformet nettopp for å sikre at Kavlifondets midler går til forskning som blir til nytte for pasienter, pårørende og helsearbeidere. Da er god formidling viktig, sier Iversen. 

Kan bedre sosiale ferdigheter

Oxytocin er et hormon som produseres naturlig i delen av hjernen som kalles hypothalamus. Okystocin påvirker blant annet følelser, sosial fortolkning, og tilknytning, og dermed evnen vår til å bygge sosiale relasjoner.

Daniel Quintana er spesielt opptatt av hvordan oksytocin kan brukes til å bedre sosial dysfunksjon, og har gjennom forskningen sin allerede fremskaffet mye viktig kunnskap på området.

I 2020 ble han tildelt fem millioner kroner fra Kavlifondets program for helseforskning, til en stor, klinisk studie på effekten av kunstig fremstilt oksytocin gitt intranasalt, som nesespray, for å bedre sosiale ferdigheter hos ungdom med autismespektrumdiagnoser (ASD).

Tidligere, mindre studier har vist at et enkelt inntak av oxytocin som nesespray kan forbedre hvordan mennesker med autisme prosesserer sosial informasjon.

– Støtten fra Kavlifondet er kritisk for å utvide vår lovende, innledende forskning i retning av en potensiell behandling for de med autisme, sier Quintana.

UTDELING: Prisoverrekkelse på UiOs årsfest i begynnelsen av september. Foto: Jarli & Jordan/UiO

– Kan gi grunnlag for behandling

– Dette er kunnskap som kan gi grunnlag for effektiv behandling som kan utrette mye for de det gjelder. Slik kan forskningen bidra til å forebygge ensomhet og utenforskap, og dermed også styrke psykisk helse hos barn og unge, sier Inger Elise Iversen.

Daniel Quintana og teamet hans er nå i ferd med å få de siste brikkene på plass før de starter rekruttering av deltakere til den kliniske studien.

– Vi ser frem til å følge prosjektet gjennom denne spennende fasen, og til å få de endelige resultatene. Dette er kunnskap som kan ha stor betydning for mange, sier Iversen.

TOPPFOTO: Daniel Quintana sammen med rektor ved UiO, Svein Stølan og prorektor Åse Gornitzka under prisutdelingen. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Les mer:

Daniel Quintana tildelt støtte fra Kavlifondet til ny autismestudie

UiO hedrer ansatte for ekstraordinær innsats

UTDELING: Daniel Quintana på prisoverrekkelsen ved UiO. Foto: Jarli & Jordan/UiO