11. september 2019

Klart for studie på nettbasert terapi for ungdom med depresjon

Forskerne er nå i gang med å rekruttere svenske ungdommer med depresjon til studien “Early internet-based interventions for children and adolescents” (ERiCA).

Studien er et av fem prosjekter som til nå er tildelt midler fra Kavlifondets helseforskningsprogram for psykisk helse hos barn og unge.

ERiCA er et banebrytende forskningsprosjekt som utvikler en internettbasert, psykodynamisk behandling for ungdom som lider av depresjon. Psykodynamisk behandling er behandling basert på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut der man jobber med å oppdage, forstå og bearbeide følelser, tanker og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner.

Nå søker prosjektet drøyt 200 deprimerte ungdommer i aldersgruppen 15-19 år til en stor studie.

Lovende resultater

Våren 2019 gjennomførte forskerne en pilotstudie der en nyutviklet nettbasert psykodynamisk behanding (I-PDT) ble testet mot et mindre omfattende støtteopplegg som også ble gitt via internett.

– I-PDT har som mål å hjelpe ungdommene til å forstå og håndtere følelsene sine bedre, samt å forstå hvordan depresjonen, vanskelige følelser og relasjonsmønstre henger sammen, sier Bjørn Philips, forskningsleder for studien ved Stockholms universitet.

Forskerne og psykologene Jakob Mechler og Karin Lindqvist har vært ledende i å utvikle det ti uker lange behandlingsprogrammet som består av selvhjelpsmateriale i form av tekst, film og øvelser. Hver deltager har også ukentlig chat- og meldingskontakt med sin egen behandler.

Foreløpige resultat fra den første studien er svært lovende, i følge Bjørn Philips. Ungdommene som fikk behandling oppnådde en stor effekt på depresjonen sammenlignet med de som kun fikk støtte.

Analysene tyder også på at de har fått betydelig minskning av angst og økt evne til følelsesregulering og selvmedfølelse sammenlignet med kontrollgruppen. Flere av de som fikk behandling fikk en betydelig reduksjon av symptomer sammenlignet med de som mottok støtte (50 prosent mot 13 prosent) og de ble også i høyere utstrekning fri fra depresjon (35 prosent mot 8 prosent).

Bjørn Philips og forskningsgruppen ved Stockholms universitet fotografert i forbindelse med tildelingen av forskningsmidler fra Kavlifondet. Foto: Stockholms universitet

Skal sammenligne med kognitiv adferdsterapi

Det er nå klart for hovedstudien i ERiCA-prosjektet

– Det er en stor randomisert studie der I-PTD skal sammenlignes med en allerede evidensbasert behandling for tenåringsdepresjon – internettformidlet kognitiv adferdsterapi (I-KBT), opplyser Bjørn Philips.

Studien tester antagelsen om at I-PDT ikke har dårligere effekt enn I-KBT. Drøyt 200 deprimerte ungdommer skal tas inn i studien som henvender seg til aldersgruppen 15-19 år.

Studiene i ERiCA-prosjektet bygger på at ungdommer selv melder sin interesse på prosjektets hjemmeside og fyller inn flere screeningskjemaer. De som ser ut til å tilhøre målgruppen blir siden kontaktet per telefon for en diagnostisk intervju.

Påmeldingen er åpnet og forskerne går nå aktivt ut for å få hjelp til å spre informasjon om prosjektet.

• Ungdom med depresjon som vil søke kan gå inn på prosjektets hjemmeside www.erica.nu og lese om studien. Her kan de også melde seg på.

• Voksne i Sverige som møter ungdom med depresjon, som for eksempel lærere, ungdomsledere og helsepersonell, kan kontakte forskerne for å få mer informasjonsmateriale. Disse kan ta kontakt via karin.lindqvist@psychology.su.se eller bjorn.philips@psychology.su.se

NB! Det er kun mulig for ungdom i Sverige å delta i studien.

MER OM ERICA-PROSJEKTET

ERiCA-prosjektet ledes av dosent Bjørn Philips. I prosjektledelsen inngår også professor Per Carlbring. Karin Lindqvist (PhD) og Jakob Mechler (PhD) er doktorstipendiater i prosjektet. Fra Psykologisk Institutt ved Stockholms universitet inngår dosent Robert Johansson i prosjektgruppen. I tillegg deltar flere studenter fra psykologstudiets siste terminer og prosjektet vil kome til å lede til flere eksamensoppgaver.

Prosjektet drives i nært samarbeid med Linköpings universitet og professor Gerhard Anderssons forskergruppe. Hele forskergruppen i ERiCA-projektet inkluderer også forskere fra flere andre universiteter, blant annet fra University College London og Universitetet i Oslo.

ERiCA gjennomføres med et femårig forskningsstøtte fra Kavlifondet.

Les mer: Temaartikkel: Nettbasert psykoterapi for ungdom

Kavlifondets støtte til ERiCA-prosjektet.

Les mer: Søker ungdom med depresjon til stor studie

Foto øverst: Asle Haukland (illustrasjonsfoto)