15. november 2022

Invitasjon til brukerpanel: Hvilken forskning innen barn og unges psykiske helse skal Kavlifondet støtte i 2023?

Er du pasient, pårørende eller helsepersonell innen psykisk helse for barn og unge? Bli med i vårt brukerpanel som er med på å bestemme hvilken forskning som skal få støtte fra Kavlifondets helseforskningsprogram i 2023. Du deltar ved å fylle ut et enkelt digitalt skjema innen 30. november

Både pasienter, pårørende og helsepersonell inviteres til å gi innspill til hvilke kunnskapshull innen barn og unges psykiske helse som skal prioriteres når Kavlifondet skal tildele nye forskningsmidler i 2023.

De tre brukergruppene kan delta i brukerpanelet ved å fylle ut et skjema for prioritering av hvilke kunnskapshull det skal forskes på.

Slik deltar du:

  • Gå inn på spørreskjemaet her:  Hvilken forskning skal Kavlifondet støtte i 2023?
  • I spørrekjemaet er det listet totalt 38 kunnskapshull
  • Du blir bedt om å rangere kunnskapshullene etter hvilke du mener er viktigst.
  • Hver deltager kan velge ut åtte kunnskapshull for prioritering.
  • Du vil også få spørsmål om alder og brukergruppe (pasient, pårørende eller helsepersonell).
  • Når du har besvart spørreundersøkelsen er du, sammen med mange andre brukere, med på å bestemme hvordan forskningsmidlene til Kavlifondet skal benyttes.

Spørreskjemaet må fylles ut senest 30. november. 

Viktig brukermedvirkning

Kunnskapshullene er identifisert av et eget råd av fageksperter innen barn og ungdoms psykiske helse. Av ressurshensyn har vi avgrenset utvalget til forskningsspørsmål der det finnes en oppdatert systematisk oversikt («systematic reveiw»).

Nå gjenstår å finne ut hvilke av disse 38 kunnskapshullene som skal inkluderes i forskningsprogrammets kommende utlysning av forskningsmidlene for 2023. Utlysningen vil bli offentliggjort i desember i år.

– Ved å delta er du, sammen med mange andre brukere, med på å bestemme hvordan Kavlifondets forskningsmidler skal benyttes, sier Jan-Ole Hesselberg, programansvarlig i Kavlifondets helseforskningsprogram.

– Vi vil at forskningen skal oppleves relevant for samfunnet og at resultatene skal komme de ulike brukergruppene til nytte. Derfor håper vi at både pasienter, pårørende og helsepersonell medvirker med sin kunnskap og erfaring, og blir med på å beslutte hvilke kunnskapshull Kavlifondet skal bidra til å tette, sier Hesselberg.

Deler ut 20 millioner hvert år

Kavlifondet skal etter planen dele ut 200 millioner kroner til forskningsprosjekter rettet mot barn og ungdoms psykiske helse i  perioden 2017-2025.

Kavlifondet vil bidra til å redusere bortkastet helseforskning, og til å sikre at forskningen har stor nytteverdi for pasienter, pårørende og samfunnet.

Kavlifondets helseforskningsprogram er derfor spesielt utformet for å gi ny kunnskap om reelle kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og unge.

– I dette programmet gir vi brukerne mulighet for helt konkret brukermedvirkning. Vi tror at det gir oss bedre forskning, og håper på bred deltakelse fra de ulike brukergruppene, sier Ida Svege, seniorrådgiver i helseforskningsprogrammet.

Illustrasjonsfoto: Shutter Stock

Spørsmål? Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med med oss dersom du har spørsmål om spørreundersøkelsen eller om Kavlifondets program for helseforskning.

Jan-Ole Hesselberg | Programansvarlig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgiver
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952

Foto: Shutterstock/illustrasjonfoto