Matsentralen, Norge

Matsentralene hjelper både mennesker og miljø.

Overskuddsmat er mat som av ulike årsaker ikke kan selges selv om den er fullt ut god og spiselig. Ved en matsentral samler de inn overskuddsmat fra matvarebransjen, og gir den videre til veldedige organisasjoner som støtter vanskeligstilte.

På den måten bekjempes matsvinn, samtidig som at maten kommer til nytte for noen som trenger den. Overskuddsmaten blir delt ut til organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Røde Kors og andre som serverer gratis måltider eller deler ut matvarene slik at man kan tilberede den hjemme selv.  Matsentralene er organisert på forskjellige måter, men de drives i hovedsak som et samarbeid mellom flere veldedige organisasjoner.

Kavlifondet har støttet oppstart og etablering av matsentraler i fem norske byer: Oslo, Bodø, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger (ikke åpnet enda) og Vestfold-Telemark (ikke åpnet enda), samt paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge.

 

Mer om dette prosjektet

  • Overskuddsmat metter vanskeligstilte

    22. January 2016

    Matsentralen i Oslo distribuerer mat som ellers hadde blitt kastet. Mat tilsvarende 130 000 måltider i måneden ble levert av aktører i matvarebransjen i 2015. Behovet er stort. Nå satser Matsentralen på å utvide og utvikle virksomheten.

  • Sosialt miljøprosjekt

    23. April 2013

    Vanskeligstilte i Oslo får tilbud om gratis mat når Matsentralen åpner til høsten. Målet er at fullverdig overskuddsmat ikke skal kastes, men komme til nytte. Blå Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon eier Matsentralen. Kavlifondet er med som støttespiller.