Matsentralen

Matsentralene samler inn og omfordeler overskuddsmat fra matvarebransjen til ideelle organisasjoner som bruker maten i sine tilbud og tjenester. Kavlifondet har støttet etablering og utvikling av matsentraler i Norge, Sverige og Storbritannia siden 2013.

Overskuddsmat er mat som av ulike årsaker ikke kan selges selv om den er fullt ut god og spiselig. Ved en matsentral samler de inn overskuddsmat fra matvarebransjen, og gir den videre til veldedige organisasjoner som støtter vanskeligstilte.

På den måten bekjempes matsvinn, samtidig som at maten kommer til nytte for noen som trenger den. Overskuddsmaten blir delt ut til organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Røde Kors og andre som serverer gratis måltider eller deler ut matvarene slik at man kan tilberede den hjemme selv.  Matsentralene er organisert på forskjellige måter, men de drives i hovedsak som et samarbeid mellom flere veldedige organisasjoner.

Kavlifondet har støttet etablering av samtlige åtte norske matsentraler samt paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge. Kavlifondet støtter også lignende tiltak i Sverige og Storbritannia.

 

Mer om dette prosjektet

 • Ny sjanse for mat, mennesker og miljø med matsentraler i tre land

  29. september 2023

  Siden 2012 har Kavlifondet vært med på oppstart og utvikling av alle matsentralene i Norge, og til lignende prosjekter i både Sverige og Storbritannia. Fellesnevneren er at de samler inn overskuddsmat fra matbransjen og deler den ut gratis til ideelle organisasjoner, eller gjennom egne tilbud for de som trenger det.

 • Viderefører støtte til matredding og hjelp til vanskeligstilte

  03. juni 2022

  Kavlifondet har tildelt to millioner kroner til matsentralenes paraplyorganisasjon, Matsentralen Norge, slik at de kan styrke sitt arbeid for å redde mat fra kasting og hjelpe vanskeligstilte.

 • Klart for Matsentralen Innlandet: Kan redde 250 tonn mat i året

  29. april 2021

  Nå blir det matsentral i Innlandet fylke også! Kavlifondet er med på laget når Matsentralen Innlandet snart åpner dørene. Målet er å redde 250 tonn mat fra kasting hvert år, og omfordele den til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

 • Overskuddsmat metter vanskeligstilte

  22. januar 2016

  Matsentralen i Oslo distribuerer mat som ellers hadde blitt kastet. Mat tilsvarende 130 000 måltider i måneden ble levert av aktører i matvarebransjen i 2015. Behovet er stort. Nå satser Matsentralen på å utvide og utvikle virksomheten.

 • Sosialt miljøprosjekt

  23. april 2013

  Vanskeligstilte i Oslo får tilbud om gratis mat når Matsentralen åpner til høsten. Målet er at fullverdig overskuddsmat ikke skal kastes, men komme til nytte. Blå Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon eier Matsentralen. Kavlifondet er med som støttespiller.