29. januar 2020

Skal undervise skoleelever om matsvinn og matredding

Med støtte fra Kavlifondet starter Matsentralen Vestfold og Telemark undervisningsprosjektet «Mat, mennesker og miljø» rettet mot skoleelever.

Tekst: Matsentralen/Kavlifondet

– Vi skal i 2020 etablere et undervisningsprosjekt om matsvinn med oppfordring til å spise opp maten, sier Thorgeir Nybo, daglig leder ved Matsentralen Vestfold og Telemark (VeTe).

Midlene til prosjektet har nå fått tildelt av Kavlifondet, som også har støttet etableringen av Matsentralen som har base i Larvik.

Les mer: Nå kommer Matsentralen til Vestfold og Telemark!

Matredder-samling inspirerte

Bakgrunnen er seminaret om matredding i fjor sommer, der Mette Nygård Havre fra folkebevegelsen «Spis opp maten» og Hanne Eide Andersen fra Kavlifondet holdt innlegg.

–  Mottakerorganisasjonene, de som henter mat hos oss, som ble veldig begeistret for innholdet i det disse to hadde å presentere. Forståelsen av Matsentralens rolle som matredder økte vesentlig denne dagen blant mottakerorganisasjonene, mener Nybo.

Vil utdanne miljøambassadører og matreddere

Det nye prosjektets formål er å utdanne miljøambassadører og matreddere ved å lære skolebarn og unge om matsvinn, miljøvern og fattigdom.

– Vi ønsker nå å legge større vekt på dette arbeidet og utlyser i disse dager ut stillingen som prosjektmedarbeider i omlag 20 prosent stilling med mulighet for snarlig oppstart, forteller han.

Ved oppstart vil de henvende seg til skolene i Larvik, mens de på sikt ønsker å dekke hele fylket.

Spis opp maten er med

Med som samarbeidspartner er også Mette Nygård Havre og Spis opp maten, som også nylig har mottatt støtte fra Kavlifondet til sitt arbeid mot matsvinn.

– Det er så bra at Matsentralen Vestfold og Telemark kommer i gang med skolebesøk. De unge må læres opp om matredding for da går de rett hjem og lærer opp resten av familien. Matsentralen kan dermed opplyse og påvirke positivt til at det reduseres matsvinn i mange hjem, sier Mette Nygård Havre.

– Matsentralen Vestland i Bergen med daglig leder Monica H.R. Fuhr er også med, opplyser Thorgeir Nybo.

Den nye medarbeideren skal utarbeide og ferdigstille undervisningsopplegg for elever fra 4. klasse i henhold til ny læreplan, ungdomsskole og opp til videregående skole.

– Vi tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg vi har allerede, og ønsker å gjennomgå og videreutvikle dette, sier Nybo.

Skolebesøk

Vedkommende skal også planlegge og gjennomføre skolebesøk med undervisningsopplegget både ved Matsentralen i Larvik og ved skolebesøk.

– Undervisningen skal fortelle om Matsentralens daglige arbeid med mottak, registrering av varer inn og ut, og utdeling til de organisasjonene som mottar mat i dag, forteller Nybo.

Her finner du stillingsannonsen!

Lærer å utnytte maten

Den skal også omfatte matbransjens store utfordring med matsvinn på grunn av årsaker som overproduksjon, datomerking, avgiftsregler, sesongsvingninger og feilproduksjon.

– Og så skal vi snakke om hvordan vi i våre egne husholdninger kan redusere matsvinnet ved å utnytte maten vi har i hus, og vise hvordan vi kan spise opp maten ved å lage nye, spennende og kanskje overraskende retter av det vi allerede har hjemme, sier Thorgeir Nybo.

Det skal også settes fokus på fattigdom blant barn, unge og voksne, og på temaet i et globalt perspektiv.

Nå håper Thorgeir Nybo at mange vil melde sin interesse for å bli “profesjonell matredder” hos Matsentralen.

– Vi ønsker oss en engasjert, miljøbevisst matredder, med gode kommunikasjonsevner særlig til barn og unge, sier han.

Toppfoto: Styreleder i Matsentralen VT, Anne Chr Holst Mjaugeto, kommunikasjonsansvarlig i Kavlifondet, Hanne Eide Andersen, Thorgeir Nybo og Mette Nygård Havre på fjorårets matreddersamling. Foto: Matsentralen VT

BAKGRUNN

  • Matsentralen Vestfold og Telemark er en ideell forening etablert av Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Evangeliesenteret og Kristen besøkstjeneste i 2018.
  • Formålet er å motta overskuddsmat og varer fra produsenter og matvarekjeder. Maten videreformidles deretter til ideelle organisasjoner som driver servering og utdeling av mat til vanskeligstilte personer.

Matsentralen er lokalisert på Hegdal i Larvik, og har i dag 24 leverandører og 42 mottakerorganisasjoner fra fylket vårt.

Besøk Matsentralen VT på deres hjemmeside og på Facebook!

(Flere bilder fra Matsentralen VT under her. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet)

Mette Nygård Havre fikk omvisning før matreddersamlingen i fjor. Her med Thorgeir Nybo og frivillig Tor Martin Jacobsen. 

Elyas (t.v.) fra Frelsesarmeen i Skien får hjelp av frivillig Mohammed til å laste opp matvarene. 

Mohammed i passasjersetet er flyktning fra Eritrea og frivillig på Matsentralen tre dager i uken. Sjåfør Tor Martin Jacobsen er pensjonist med økonomifaglig bakgrunn og bidrar som frivillig både til drift og praktiske oppgaver. 

Ekteparet Ronny og Lise Polland er også frivillige ved Matsentralen VT. Ronny har vært med siden starten, Lise siden mars i fjor.