8. oktober 2018

Nå kommer Matsentralen Vestfold og Telemark!

Innen desember håper Thorgeir Nybo at Matsentralen for Vestfold og Telemark er etablert på Hegdal i Larvik. Det skal bidra til å redusere matsvinnet, og hjelpe vanskeligstilte i enda større grad enn nå.

Tekst og foto: Thor Kenneth Løvenfalck/Østlands-Posten

I 2013 startet Norges første matsentral opp i Oslo. Siden har dette bredt om seg, og nå står Vestfold og Telemark for tur.

Et 400 kvadratmeter stort lokale på Hegdal i Larvik skal nå være senter for mat som skal distribueres ut til vanskeligstilte. Mat som ellers ville blitt kastet.

– Matsentralen har to hovedhensikter. Det ene er å redusere matsvinn, i dag er overskuddsmat en utfordring. Det andre er å hjelpe vanskeligstilte personer. Det finnes allerede organisasjoner som deler ut mat, vi skal bidra til at volumet blir større og tilgangen enklere, sier daglig leder Thorgeir Nybo.

Fire organisasjoner står bak

Han er daglig leder i Matsentralen og har bakgrunn fra Frelsesarmeen. Sammen med Evangeliesenteret, Kirkens Bymisjon og Kristen Besøkstjeneste er det kvartetten som står bak initiativet i Vestfold og Telemark.

– Vi deler altså ikke ut mat til enkeltpersoner, vi distribuerer ut til de organisasjonene som allerede har etablert en slik tjeneste. Tanken er at de kommer hit på Hegdal og henter mat, og det behøver ikke være noe fast ordning. Det kan like gjerne være til en enkelttilstelning i julen for eksempel, forklarer Nybo.

Maten kommer i hovedsak fra produsenter og grossister.
– Og det kan både være mat som ikke har blitt solgt, for eksempel grillpølser som ikke ble solgt i sommer. Eller det kan være mat som har blitt feilmerket, informerer Nybo.
– Dette er mat som i dag kanskje ville blitt kastet eller brukt til dyrefor.

Hver åttende handlepose går i søpla

Matsvinn er nemlig et stort problem i dag. I Norge ble det i 2016 kastet totalt (matindustri, grossist, dagligvarehandel og husholdning) 355.000 tonn. Det tilsvarer 68,7 kilo per innbygger.

En gjennomsnittshusholdning kaster mat for 5.800 kroner hvert år. Matsvinnet fra husholdningene utgjør 13 % av forbruket, noe som altså betyr at hver åttende handlepose havner i søpla.

Regionale matsentraler bidrar til at ideelle organisasjoner i større grad kan nyttiggjøre seg overskuddsmaten i sitt arbeid rettet mot fattige og vanskeligstilte personer.

Og problemet er slett ikke særnorsk. Matsentralen finnes nemlig i 36 land. Men bare i Norge lever over en halv million mennesker under EUs fattigdomsgrense. I 2017 omfordelte Matsentralen i Oslo mat tilsvarende 2,4 millioner måltider.

– Det arbeidet som allerede gjøres i dag viser at det finnes et stort behov. Selv om man har hjelp fra NAV, vil et bidrag til matbudsjettet være en god støtte. Og forhåpentligvis kan vi bidra til en jevnere matstrøm og et større volum til fordeling, sier Nybo.

GJØRES KLART: Det cirka 400 kvadratmeter store lokalet på Hegdal gjøres klart i disse dager. Matsentralen og Thorgeir Nybo (t.v.) leier her av Dag Klettum og Søndre Eiendom AS. Foto: Thor Kenneth Løvenfalck

Trenger frivillige

I lokalene på Hegdal gjøres lokalet ferdig i disse dager, og det er gode hjelpere i kulissene. Initiativet til Norges første matsentral kom for eksempel fra dagligvarebransjen selv, og på Hegdal sørger Norgesgruppen for å finansiere byggingen av kjøl og frys.

Og ettersom dette ikke er et profittkonsept, er disse bidragene noe Nybo & co. er helt avhengige av.

– Vi har tre kilder til vår økonomi. Vi har søkt en del legater, og Kavlifondet har vært avgjørende for at vi har kunnet gå i gang med friskt mot. Uten dem hadde vi ikke vært så langt fremme i prosessen, sier han.

– Så har vi skrevet til alle kommunene i Vestfold og Telemark, i tillegg til de to fylkeskommunene, og håper å få tilskudd derfra. Den tredje er matprodusentene selv som også gir et pengebidrag.

Nybo håper at Matsentralen i vår region er i gang i løpet av desember. Og han har avslutningsvis en liten oppfordring.

– Vi trenger frivillige til å kjøre truck, til å merke, kjøre og hente mat. I budsjettet er det lagt opp til halvannen betalt stilling, så behovet for dugnad er absolutt til stede.

Saken er publisert med tillatelse fra Østlandsposten og kan også leses her på deres hjemmesider.